szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe:    

Przedmiot oferty Termin składania ofert
INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zaproszenie do złożenia oferty na audyt wykonany na potrzeby i na podstawie „ZARZĄDZENIE NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców
29.08.2022
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: "Dostawa i montaż rolet w obudowie aluminiowej z prowadnicami aluminiowymi montowane bezinwazyjnie nienaruszające okien mechanicznie (NIEWIERCIMY W OKNIE) ."
03.07.2022
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: "Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla całego obiektu Szpitala z uwzględnieniem posiadanych przez szpital aktualnych instrukcji bloku A oraz bloku B"

Załączniki do zapytania
17.06.2022
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: "Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla całego obiektu Szpitala z uwzględnieniem posiadanych przez szpital aktualnych instrukcji bloku A oraz bloku B"

Załącznik do zapytania: Mapa Sytuacyjna
13.06.2022
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zapytanie o szacunkową wycenę opracowania pełnej dokumentacji konkursowej do Ministerstwa Zdrowia z siedzibą przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej XI „REACT-EU” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko"
04.05.2022
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę 5 szt. przełączników dostępowych04.05.2022
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia : "Podłączenie istniejącego agregatu prądotwórczego PERKINS VISA ONIS P405 B o mocy 400 kVA z 2006r do pracy jako rezerwowe źródło energii elektrycznej rozdzielni N.N. S-1 sekcji rezerwowanej RT-2R UDSK"25.03.2022
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż klimatyzatorów28.02.2022
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę druków medycznych01.02.2022
Zapytanie o szacunkową wyceną przedmiotu zapytania : "Opracowanie pełnej dokumentacji konkursowej do Ministerstwa Zdrowia – konkurs FM-SIS.01.PED.2021".19.01.2022
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia : "Wymiana UPSa sieci komputerowej w UDSK".31.12.2021
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia : "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku" .
08.12.2021
Zapytanie o szacunkową wycenę przedmiotu zamówienia: "Wymiana dźwigów szpitalnych w budynku głównym UDSK" .
29.11.2021
Zapytanie o informację cenową na pełnienie tymczasowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w formie zaprojektuj i wybuduj."
12.11.2021
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: "Roczny przegląd stanu technicznego obiektu budowlanego"
22.10.2021
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: "Dostawa 3 sztuk Materacy grzewczych z pianką przeciw odleżynową na stoły operacyjne 190x50 cm"
20.10.2021
Zaproszenie do składania ofert na: "Pełnienie tymczasowego nadzoru inwestorskiego i sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów"
04.10.2021
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: "Dostawa fabrycznie nowego Analizatora do pomiaru gazów oddechowych."
01.06.2021
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: "dostawa fabrycznie nowego urządzenia do dezaktywacji i likwidacji szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterie, grzyby, wirusy, spory, drożdże, pleśnie) w obecności pacjenta."
01.06.2021
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: "Dostawa fabrycznie nowego Echokardiografu"
01.06.2021
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w formie zaprojektuj i wybuduj."
17.02.2021
Zapytanie o informację cenową dot. Usunięcia awarii studni głębinowej w UDSK .
04.02.2021
Zapytanie o informację cenową na Montaż drzwi aluminiowych celem wykonania śluzy w sali pacjenta na oddziale Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
14.12.2020
Zapytanie dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.
08.12.2020
Zapytanie o informację cenową na usługę aktualizacji i migracji oprogramowania VMware + vCenter z wersji 5.5 do wersji 6.7
20.11.2020
Zapytanie o informację cenową na remont łazienki z wydzieleniem śluzy w oddziale Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej polegającej na wymianie okładzin ściennych i podłogowych, demontaż osprzętu sanitarnego wraz z utylizacją, wykonanie nowych otworów drzwiowych, wymiana stolarki drzwiowej szt. 2, nowej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, sanitarnej, przyzywowej, wentylacyjnej, montaż brodzika z kabiną prysznicową, podwieszanej miski ustępowej, dwóch umywalek z półpostumentami, Powierzchnia remontu około 19,10 m2.
17.11.2020
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego UDSK w Białymstoku za rok obrotowy 2020 i 2021.
Wymagany termin przeprowadzenia badania oraz złożenia sprawozdania z badania:
- do dnia 30.04.2021 za rok obrotowy 2020,
- do dnia 30.04.2022 za rok obrotowy 2021.
Wymagana jest co najmniej jedna wizyta w jednostce (nie dotyczy okresu pandemii COVID)
30.10.2020
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych obejmującej:
- analizę występowania zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnych wpływających na jakość ujmowanej wody
- analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu
- analizę wyniki jakości ujmowanej wody.
- uzasadnienie potrzeby lub braku potrzeby ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody
28.08.2020
Zaproszenie do złożenia oferty na dokumentację aplikacyjną obejmującą wniosek aplikacyjny, studium wykonalności i wymagane załączniki dla projektu inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”
27.07.2020
Zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego do zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Informacja o wyniku postępowania
27.07.2020
Zapytanie o informację cenową na UPS sieci komputerowej AP-KT
23.07.2020
Zaproszenie do złożenia oferty na Pełnienie nadzoru inwestorskiego
02.07.2020
PRZETARG OFERTOWY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU SPRZEDAŻY WYROBÓW MEDYCZNYCH, ORTOPEDYCZNYCH I INNYCH (oprócz odzieży i zabawek).
22.06.2020
Zapytanie o informację cenową na dostawę 1 sztuki systemu do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza.
15.06.2020
Zapytanie o informację cenową na dostawę urządzenia Holter wraz z dostępem do platformy telemedycznej poprzez Aplikację WEB.
15.06.2020
Zapytanie o informację cenową na dostawę urządzenia do dekontaminacji powietrza w obecności pacjenta.
15.05.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego jako rozbudowa systemu kontroli dostępu w UDSK.
27.04.2020
Szacowanie wartości zamówienia na wdrożenie i integrację e-Usług dla UDSK w Białymstoku.

Załączniki do szacowania wartości
14.04.2020
Zapytanie o informację cenową na dostawę urządzenia do dekontaminacji powietrza w obecności pacjenta.
06.04.2020
Zapytanie o informację cenową na dostawę urządzenia do dekontaminacji pomieszczenia.
06.04.2020
Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku zlokalizowanym przy ul. ul. J. Waszyngtona 1716.03.2020
ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ: W celu oszacowania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 32 ust. 1 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17, zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu zapytania w celu uzyskania wiedzy odnośnie kosztów zrealizowania zadania, jakim jest modernizacja węzła sanitarnego ( łazienki , łazienki dla niepełnosprawnych, przedsionka) na oddziale Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku zgodnie z załączonymi przedmiarami.
20.02.2020
ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ: w celu oszacowania przedmiotu zamówienia:
- Analizę dotychczasowej dokumentacji posiadanej przez UDSK.
- Projekt technologii medycznej dla przebudowy i dostosowania do wymagań technicznych i prawnych.
- Analizę stanu spełnienia wymogów ppoż wraz z przygotowaniem koncepcji.
28.01.2020
ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ: w celu oszacowania przedmiotu zamówienia:
- Wykonanie instalacji przyzywowej cyfrowej firmy Schima w Klinikach: Chirurgii oraz Ortopedii
- Uzupełnienie istniejącej instalacji przyzywowej typu Schima o dodatkowe punkty przyzywowe w Klinice Neurologii.
- Uzupełnienie istniejącej instalacji przyzywowej typu ABB o dodatkowe punkty przyzywowe w Klinice Zakaźnej.
10.12.2019
ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ: w celu oszacowania przedmiotu zamówienia - Usługa bieżącego sprzątania placu zewnętrznego i utrzymania terenów zielonych Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku.
29.11.2019
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia jakim jest:
1.Wykonanie stopnia wykorzystania resusu dźwigów(urządzeń transportu bliskiego do 25 lat).
2. Wykonanie badania specjalnego dźwigów(urządzeń transportu bliskiego powyżej 25 lat).
3. UTB do 25 lat - 7szt, UTB powyżej 25 lat - 10szt.
29.11.2019
Zapytanie ofertowe o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: "Roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji tarasu spacerowego przy Klinice Onkologii i Hematologii i Klinice Obserwacyjno Zakaźnej oraz przebudowie i modernizacji elewacji pod tarasem"
07.06.2019
Zapytanie o informacje cenową – Opracowanie dostosowania do obowiązujących przepisów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w zakresie wymogów medycznych, sanitarnych, technicznych , energetycznych, ppoż. oraz przygotowanie Szpitala do świadczenia usług medycznych w ramach nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
06.06.2019
Zapytanie o informacje cenową – Dostawa 1 sztuki: Lupa zabiegowa na czepcu nagłownym wraz z oświetleniem
31.05.2019
Zapytanie o informacje cenową – Dostawa aparatu do hemodializy AK98 BIO VERSION lub odpowiedników pozwalających na prowadzenie zabiegów hemodializy
13.05.2019
Zapytanie o informacje cenową – Dostawa, wymiana i uruchomienie baterii akumulatorów zasilacza UPS sieci komputerowej.
15.03.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa 2 sztuk defibrylatorów
20.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa jednego aparatu do EKG
19.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa 3 sztuk kardiomonitorów do badań klasyfikacyjnych w systemie Triage (E.D).
12.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa 2 sztuk defibrylatorów ZOLL Series R
12.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – serwis i licencje MEDOK firmy ELMI
09.01.2019
Zapytanie o informacje cenową – doposażenie stabilizatorów
22.12.2018
Zapytanie o informację cenową - Dostawa i montaż urządzenia do zwalczania Legionelli w ciepłej wodzie użytkowej18.12.2018
Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 rok26.10.2018
Zapytanie o informacje cenową - serwis i nadzór autorski oprogramowania CliniNET w UDSK12.10.2018
Zapytanie o informacje cenową - serwis i nadzór autorski oprogramowania CliniNET w UDSK28.09.2018
Zapytanie o informację cenową - Dostawa kompaktowej diatermii chirurgicznej przeznaczonej do wykonania drobnych zabiegów chirurgicznych24.08.2018
Zapytanie o informacje cenową - dostawa i montaż klimatyzatorów28.02.2018
Zapytanie o informacje cenową - wykonanie badań i pomiarów ochrony
przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych
15.02.2018
Zapytanie o informacje cenową – nadzór inwestorski
16.02.2018
Zapytanie o informacje cenową - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
28.04.2017
Zapytanie o informacje cenową - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
13.01.2017
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: "Szkolenie stacjonarne z zakresu kompetencji cyfrowych"28.06.2022
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: "Szkolenie stacjonarne z zakresu redakcji dokumentów"28.06.2022
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: "Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony internetowej www.udsk.pl zgodnie z wymogami dostępności cyfrowej WCAG 2.1"28.06.2022

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ