szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Wizyta w SOR

Wizyta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na oddziale prowadzonyDSC_4596 jest całodobowy dyżur, gdzie przyjmowani i diagnozowani są pacjenci do 18. roku życia z nagłym zagrożeniem zdrowia i życia, zgłaszający się samodzielnie z opiekunami i przywożeni przez zespoły Ratownictwa Medycznego.

Personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stanowią lekarze, pielęgniarki i ratownicy systemu w rozumieniu ustawy o ratownictwie medycznym: specjaliści medycyny ratunkowej, pediatrzy, chirurdzy dziecięcy.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym funkcjonuje system Trige, czyli wstępna segregacja medyczna pacjentów. Głównym celem systemu jest to, by jak najszybszą pomoc dostawali pacjenci najbardziej potrzebujący. O kolejności zaopatrzenia pacjentów nie decyduje jego czas zgłoszenia się/przybycia do SOR, ale jego stan kliniczny i stopień zagrożenia życia i zdrowia.

Więcej o zasadach działania systemu tutaj : Ogólne zasady systemu triage w SOR UDSK w Białymstoku

WAŻNE:
Świadczenia SOR nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia.

PAMIĘTAJ:DSC_4483
W przypadku lżejszych dolegliwości Pacjenci mają do dyspozycji pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli po zamknięciu przychodni poczują się źle, mogą uzyskać konsultację lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej. Nocna i świąteczna opieka zdrowotne to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Wykaz placówek pełniących dyżur w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępny jest na stronie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: http://www.nfz-bialystok.pl

 

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ