szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Przyjęcie i pobyt w szpitalu

Przyjęcie i pobyt w szpitalu
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DSC_4496Planowe:

  • Skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarzy specjalistów, którzy mają umowę z NFZ lub prowadzą prywatną praktykę lekarską
  • Numer PESEL
  • Dokumentacje z poprzednich pobytów w szpitalu
  • Informacje o przyjmowanych lekach
  • Bagaż dziecka powinien być w miękkiej torbie umożliwiającej umieszczenie w szafkach. Walizki nie mogą ograniczać dostępu personelu do dziecka.

     

Nagłe:
DSC_4502
W stanach bezpośredniego zagrożenia życia nie jest wymagane skierowanie na leczenie.
Osoba przyjęta na leczenie w trybie nagłym powinna przedstawić dowód uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w czasie pobytu w szpitalu (jeśli przebywa w szpitalu nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia). A jeśli przedstawienie w/w dowodu nie jest możliwe należy go przedstawić najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia udzielania świadczeń (wypisu ze szpitala).

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ