szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Składki członkowskie

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Oddziały Towarzystwa zobowiązane są do zbierania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie lub Zarząd Główny. Z opłacania składek zwolnieni są członkowie honorowi (§ 17 pkt. 3 Statutu PTP), z opłacania składek mogą być zwolnieni członkowie emeryci (Statut § 11 pkt. 5.1) na podstawie indywidualnej pisemnej prośby do Zarządu Oddziału.

Płatności można dokonać poprzez:

  • wpłatę gotówkową na konto
  • wpłatę bezgotówkową przelewem na konto

Nr rachunku bankowego:

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Białostocki

39 1020 1332 0000 1602 0025 9838

Bank PKO BP

Tytuł wpłaty: Składka członkowska za rok ……; imię i nazwisko

Aktualna wysokość składki wynosi 60 złotych rocznie.

 

Formularze deklaracji członkowskich dostępne są w zakładce „Do pobrania”

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ