szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

 

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego należy wypełnić deklarację członkowską, która musi być podpisana przez dwóch członków wprowadzających (członek aktywny, mający aktualnie opłacone składki członkowskie) oraz należy opłacić składkę członkowską, która wynosi 60 zł rocznie. Wniosek o przyjęcie do Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego jest rozpatrywany przez zarząd PTP na podstawie deklaracji, złożonej we właściwym lokalizacyjnie Oddziale PTP. O decyzji Zarząd PTP informuje oficjalnie podczas posiedzeń naukowo-szkoleniowych.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego są zobowiązani do przestrzegania Statutu.

Zachęcamy osoby, które nie są członkami do zapisania się oraz do uregulowania zaległych składek. Informacja dostępna u Skarbnika.

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ