szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Poradnie Specjalistyczne

Poradnie Specjalistyczne
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jak zapisać się na wizytę?DSC_4584

W celu umówienia się na pierwszą wizytę, ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania należy skontaktować się z Rejestracją.  Zapisy odbywają się osobiście, drogą telefoniczną, poprzez e-mail (rejestracja@udsk.pl) lub przez e-rejestracjęWyznaczone terminy wizyt i badań są godzinami orientacyjnymi, mogą ulec przesunięciu ze względu na indywidualną potrzebę i stan zdrowia pacjentów.

1. Internetowe umawianie wizyt.

E -rejestracja to najłatwiejszy sposób na zapisanie dziecka na wizytę w Poradni Specjalistycznej.
Jeśli chcą Państwo założyć konto w e-rejestracji konieczna jest jednorazowa osobista wizyta w Rejestracji Poradni Specjalistycznych naszego Szpitala z dokumentem tożsamości, w celu weryfikacji danych użytkownika.

Portal_pacjenta

2. Telefoniczne umawianie wizyt.

Rejestracja telefoniczna czynna jest w godzinach 7:30-15:00 pod numerami :

 *Rejestracja tel: 85 74 50 585:
 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Mukowiscydozy
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Pulmonologiczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Neurochirurgiczna
 • Poradnia Chirurgiczna
 *Rejestracja tel: 85 74 50 690,  85 74 50 502
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego z Gabinetem Psychologicznym
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Leczenia Zeza
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Ortopedyczna
 • Poradnia Patologii Noworodka
 • Poradnia Preluksacyjna
* W przypadku pozostałych poradni zapisy odbywają się drogą telefoniczną poprzez sekretariaty poradni w godzinach pracy poszczególnych poradni.
 • Poradnia Audiologii i Foniatrii – tel.: 85 74 50 534
 • Poradnia Cukrzycowa – tel.: 85 74 50 516
 • Poradnia Endokrynologiczna – tel.: 85 74 50 517
 • Poradnia Immunologiczna – tel: 85 74 50 624
 • Poradnia Kardiologiczna – tel.: 85 74 50 529
 • Poradnia Laryngologiczna- tel.: 85 74 50 534
 • Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej- tel: 85 74 50 519 (od 7:30 – 11:00)
 • Poradnia Rehabilitacyjna – tel.: 85 74 50 601
 • Poradnia Reumatologiczna- tel.: 85 74 50 577
 • Poradnia Schorzeń Metabolicznych – tel: 85 74 50 624
 • Poradnia Stomatologiczna – tel: 85 74 50 617
 • Poradnia Żywieniowa dla Dzieci – tel.: 85 74 50 706, 85 74 50 772

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie do Poradni (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

Od dnia 1 stycznia 2015 r. wymagane jest również skierowanie do lekarza okulisty oraz dermatologa.

Wizyta w Poradni

W dniu wizyty prosimy zgłosić się bezpośrednio do odpowiedniej poradni. Poradnie znajdują się w budynku C, należy kierować się wejściem do Poradni Specjalistycznych (plan szpitala).
Wyznaczone terminy wizyt i badań są godzinami orientacyjnymi, mogą ulec przesunięciu ze względu na indywidualną potrzebę i stan zdrowia pacjentów.

DO REJESTRACJI ZGŁASZAJĄ SIĘ TYLKO PACJENCI NIE POSIADAJĄCY AKTUALNEGO UBEZPIECZENIA.

Niezbędne dokumenty
DSC_4587

Planując wizytę w naszej poradni ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu niezbędnych dokumentów:

 •    dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego,
 •    książeczki zdrowia dziecka,
 •    PESEL dziecka,
 •  pełnej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia dziecka oraz aktualnych wyników badań.
Odwołanie wizyty/zmiana terminu

Jeżeli nie będą Państwo mogli z różnych powodów przyjechać na umówioną wizytę, uprzejmie prosimy o poinformowanie poradni o rezygnacji i/lub ustalenie nowego terminu.
Pozwoli to na lepszą organizację pracy oraz na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na przyjęcie do poradni.

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ