szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu

Kierownik:
dr hab n med. Piotr Jakubów
e-mail:
tel: 085 7450 754


Zastępca Kierownika Kliniki:
dr n med. Mariola Tałałaj – – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii


Sekretariat: Krystyna Ostaszewska
e-mail: oiom@udsk.pl

Telefony +48 085 7450 549
Faks: +48 085 7450 549

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii :
mgr plg. Joanna Smarżewska – pielęgniarka oddziałowa specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, studia podyplomowe Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia.
Telefon: +48 085 7450 734

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego:
dr n. o zd. mgr Bianka Sztukowska –  pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Telefon: +48 085 7450 881

Pielęgniarki Oddziału Anestezjologii z Pododdziałem Pooperacyjnym:
mgr plg. Dmitruk Ewa – p.o. pielęgniarka oddziałowa, , specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie studia mgr.
Telefon: +48 085 7450 925

Dyżurka lekarska :085 7450 7520, 85 7450 5840, 85 7450 899

Dyżurka pielęgniarska : +48 85 7450 753


Ważne: W związku ze specyfiką Oddziału odwiedziny pacjentów mogą odbywać się wyłącznie w wyznaczonych godzinach. Przy łóżku pacjenta może przebywać tylko jedna osoba (rodzic, opiekun).

Godziny odwiedzin: 13:00-14:30 i 16:00-17:00 ( codziennie)

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza

Zespół lekarski:
 • Kierownik dr n med. Mariola Agnieszka Tałałaj – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Z-ca Kierownika lek. med. Dorota Futera – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • dr n. med. Ilona Bauer – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • dr n. med. Małgorzata Fedosiewicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista z opieki paliatywnej
 • lek. med. Iwona Grabowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Grażyna Kuklo – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Alicja Pogoda – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Marta Protas – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Mirosław Pryzmont – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej
 • lek. med. Dorota Luiza Zalewska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Baka Piotr – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Bożena Wanat-Gąsiorowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Zespół pielęgniarski:

Pielęgniarki Oddziału Intensywnej Terapii

 • mgr plg. Joanna Smarżewska – pielęgniarka oddziałowa specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, studia podyplomowe Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia
 • mgr plg. Martyna Żukowska
 • mgr plg. Adamska Marta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie specjalizacji z dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Gryk Irena – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Jakoniuk Joanna – w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Kondraciuk Monika – w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Malinowska- Kopeć Justyna – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Krzywiec Ewa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie specjalizacji z dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Olechno Ewa – w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Piśmienna Agnieszka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Stryjewska Marianna – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Szczepura Marta – w trakcie specjalizacji z dziedziny anestezjologii i ingresywnej opieki
 • Licencjat plg. Hołownia Agnieszka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Januszewska Mirosława – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Kieda Irena – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Krystosiak Dorota – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Licencjat plg. Łata Danuta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Licencjat plg. Pilczuk Iwona – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Pietrasiak Ewa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Zadykowicz Edyta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • plg. Małaszkiewicz Mariola – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • plg. Ostrowiecka Anna – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Mróz Marta – pielęgniarka

Pielęgniarki Oddziału Anestezjologii z Pododdziałem Pooperacyjnym

 • mgr plg. Dmitruk Ewa – p.o. pielęgniarka oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • plg. Katarzyna Zabłocka – z-ca plg oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Elżbieta Kulesza – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Joanna Bujnarowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Anna Busłowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Maria Jolanta Bójko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Edyta Czuja – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Anita Fiedorowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Elżbieta Gruszewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Izabela Lebiedzińska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Katarzyna Nierodzik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Ewelina Mariańska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Anna Pogorzelska w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 • mgr plg. Emilia Korończuk
 • Licencjat plg. Wioletta Grabowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki opieki
 • Licencjat plg. Małgorzata Kelus – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie studia magisterskie
 • Licencjat plg. Marta Skowrońska –  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Licencjat plg. Joanna Sokołowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie studia magisterskie
 • Licencjat plg. mgr Małgorzata Szymaniuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie studia magisterskie
 • Licencjat plg. Joanna Szyszko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie studia magisterskie
 • Licencjat plg. Marzanna Waśkiewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Licencjat plg. mgr Packiewicz Monika, w trakcie studia magisterskie
 • Licencjat plg. Paulina Żukowska, w trakcie studia magisterskie
 • Licencjat plg. Maksimiuk Izabela, w trakcie studia magisterskie
 • Licencjat plg. Joanna Supińska
 • plg. Barbara Szczawińska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Katarzyna Makarewicz
 • plg. Paulina Bakier mgr zdrowia publicznego
 • plg. Akimowicz Magdalena
 • plg. Albińska Milena
 • plg. Jabłońska Paulina
 • plg. Jurczuk Anna
 • plg. Żukowska Paulina

Pielęgniarki Bloku Operacyjnego

 • Dr nauk o zdrowiu Sztukowska Bianka – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  i intensywnej opieki
 • Licencjat plg. Milewska Dorota – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr plg. Czołpińska Anna – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr plg. Dąbrowska Barbara – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr plg. Iwaniuk Patrycja – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr plg. Wawrzeniuk Joanna – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr plg. Żarska Dorota – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr plg. Skalska - Bajda Monika – w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr plg. Krysiuk Ewa
 • mgr plg. Papierz Weronika
 • Licencjat plg. Chańko Iwona – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • Licencjat plg. Marciszewska Urszula – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, w trakcie studiów magisterskich (pielęgniarstwo II stopnia)
 • Licencjat plg. Pasikowska Małgorzata – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, w trakcie studiów magisterskich (pielęgniarstwo II stopnia)
 • Licencjat plg. Selwestruk Iwona – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, w trakcie studiów magisterskich (pielęgniarstwo II stopnia)
 • Licencjat plg. Sztrom Marta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, w trakcie studiów magisterskich (pielęgniarstwo II stopnia)
 • Licencjat plg. Wołosewicz Małgorzata – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • Licencjat plg. Ćwiek – Płońska Magda
 • plg. Pomian Agnieszka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • plg. Skutnik Katarzyna – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • plg. Drewnowska - Tokajuk Kamila – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Poradnia Anestezjologiczna

strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/8209-2/

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00 

tel.: +48 85 74 50 690, 85 74 50 502

e-Rejestracja

W strukturze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii funkcjonują:

Oddział Intensywnej Terapii składa się z dwunastu w pełni wyposażonych stanowisk intensywnej terapii z możliwością zwiększenia tej liczby o kolejne cztery. Od 01.03.2008 r. to jedyny w Białymstoku i w województwie podlaskim oddział zapewniający pełnoprofilową i wysokospecjalistyczną opiekę w zakresie intensywnej terapii noworodków i dzieci do ukończenia 18 roku życia. Oddział pracuje codziennie w trybie ostrego dyżuru, a w nim specjaliści z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarki specjalizujące się w intensywnej opiece.

Oddział Anestezjologii z Pododdziałem Pooperacyjnym jest jednostką, wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt, służący do przeprowadzania w sposób bezpieczny specjalistycznych zabiegów w znieczuleniu ogólnym oraz regionalnym. Nasz personel pracuje w 8, w pełni wyposażonych stanowiskach anestezjologicznych na Bloku Operacyjnym i poza nim. Wykonujemy znieczulenia dzieci do operacji wszystkim klinikom zabiegowym naszego szpitala, a także do zabiegów stomatologicznych, do badań diagnostycznych takich jak: KT, NMR, badania endoskopowe oraz do krótkich, ale przykrych i bolesnych zabiegów diagnostyczno – leczniczych.

W bezpośredniej łączności z Blokiem Operacyjnym funkcjonuje Pododdział Pooperacyjny, gdzie na 12 stanowiskach sprawowany jest nadzór nad dziećmi bezpośrednio po zabiegach. Wybudzanie przebiega łagodnie, jest rozłożone w czasie, bez konieczności ingerencji farmakologicznej w celu przywrócenia pełnej wydolności funkcji życiowych. W pełni wyposażony oddział jest nie tylko spełnieniem wymogów i standardów nowoczesnych bloków operacyjnych, ale także ułatwia organizację pracy i znacznie obniża koszty pobytu pacjenta na bloku operacyjnym.

Blok Operacyjny składa się z  5 sal operacyjnych, w których wykonywane są zabiegi w trybie planowym oraz nagłym z zakresu chirurgii, neurochirurgii, laryngologii, ortopedii i okulistyki. Aktualnie przeprowadza się ok. 350 zabiegów miesięcznie. Personel bloku operacyjnego zabezpiecza 24 – godzinną ciągłość pracy tej jednostki. Każda sala operacyjna wyposażona jest w klimatyzację. Wyposażenie sal operacyjnych pozwala na wykonywa-nie pełnego wachlarza zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych, laryngologicznych i okulistycznych. Blok dysponuje możliwością diagnostyki i leczenia laparoskopowego. Sale operacyjne są również miejscem kształcenia studentów, lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w swoich dyscyplinach zawodowych.

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ