szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

TELEFONY

SPIS TELEFONÓW
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fax 85/742-18-38
DYREKTOR NACZELNY 85/74-50-541
Z-CA DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH 85/74-50-571
Sekcja kontraktowania i monitorowania świadczeń medycznych 85/74-50-545
Z-CA DYREKTORA ds. ADM. – TECHNICZNYCH 85/74-50-589
Z-CA DYREKTORA ds. PIELĘGNIARSTWA 85/74-50-542
GŁÓWNY KSIĘGOWY 85/74-50-544
Kasa 85/74-50-556
Sekcja Księgowości Finansowej 85/74-50-555
Sekcja Księgowości Materiałowej 85/74-50-770
Sekcja Księgowości Inwentaryzacji 85/74-50-770
Sekcja Analizy i Kalkulacji Kosztów 85/74-50-806
Starszy Specjalista ds. Świadczeń Medycznych 85/74-50-798
KANCELARIA 85/74-50-504

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

Kierownik 85/74-50-662
Sekcja Płac 85/74-50-558
Sekcja Spraw Osobowych 85/74-50-559
Sekcja Socjalna 85/74-50-580

DZIAŁ PRAWNY

prawny@udsk.pl 85/74-50-760

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY

Kierownik 85/74-50-566
Sekcja Zaopatrzenia i Transportu 85/74-50-563
Sekcja Magazynowa 85/74-50-570
Magazyn bielizny 85/74-50-742
Portiernia Blok C 85/74-50-635

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

zp@udsk.pl 85/74-50-595

DZIAŁ EKSPLOATACJI

Kierownik 85/74-50-564
Kierownik Sekcji Energetycznej 85/74-50-564
Nadzór Budowlany 85/74-50-564
Kierownik Sekcji Elektrycznej 85/74-50-564
Warsztat elektryczny 85/74-50-560
Węzeł cieplny 85/74-50-537
Tleniarz 85/74-50-746
Warsztat stolarski 85/74-50-533

SAMODZIELNA SEKCJA APARATURY MEDYCZNEJ I TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH ORAZ MONITORINGU

Kierownik 85/74-50-552
Sekcja Aparat. Med. i Techn. Audiowizualnych 85/74-50-553

DZIAŁ INFORMATYKI

it@udsk.pl 85/74-50-774

DZIAŁ ORGANIZACJI I JAKOŚCI

Kierownik 85/74-50-875
Archiwum 85/74-50-912

DZIAŁ ŻYWIENIA

Kierownik 85/74-50-909
Kierownik Kuchni Mlecznej 85/74-50-907
Kuchnia Mleczna 85/74-50-901
Kierownik Produkcji 85/74-50-908
Kuchnia właściwa dzieci 85/74-50-906
Kuchnia zimna 85/74-50-905
Magazyn spożywczy 85/74-50-911
Komórka dietetyki 85/74-50-910
Komórka planowania 85/74-50-908
Stołówka szpitalna 85/74-50-773
Zmywalnia centralna 85/74-50-903

SAMODZIELNE STANOWISKA I INNE

AUDYTOR WEWNĘTRZNY 85/74-50-760
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 85/74-50-875
INSPEKTOR BHP 85/74-50-736
INSPEKTOR P. POŻ. 85/74-50-564
PRACOWNIK SOCJALNY dla pacjentów 85/74-50-637
PIELĘGNAIRKA EPIDEMIOLOGICZNA 85/74-50-667
APTEKA OTWARTA 85/74-50-914, 85/74-50-787
KAPELANI 85/74-50-759
FIRMA USŁUGOWA (sprzątanie) – NAPRZÓD 85/74-50-946
SZKOŁA PODSTAWOWA 85/74-50-567
BIBLIOTEKA 85/74-50-740
SANITARIUSZE 85/74-50-863
PORTIERNIA GŁÓWNA 85/74-50-501
BUDKA PARKINGOWA (portiernia wjazdowa) 85/74-50-666
BUFET 85/74-50-902

KOMÓRKI MEDYCZNE:

KLINIKA PEDIATRII I NEFROLOGII

Kierownik 85/74-50-822
Sekretariat 85/74-50-821
Pielęgniarka Oddziałowa 85/74-50-824
Lekarz dyżurny 85/74-50-825
Odcinek dzieci małych
Pokój asystentów 85/74-50-823
85/74-50-658
Dyżurka pielęgniarska 85/74-50-826
Dyżurka pielęgniarska 85/74-50-827
Odcinek dzieci starszych
Pokój lekarski 85/74-50-828
85/74-50-790
Dyżurka pielęgniarska 85/74-50-829
Pokój informacji i wypisów 85/74-50-794
Poradnia Nefrologiczna (parter) 85/74-50-525
Poradnia Nefrologiczna (IV piętro) 85/74-50-784
85/74-50-818
Poradnia Patologii Noworodka 85/74-50-524
Laboratorium 85/74-50-756
Gabinet Uroterapii 85/74-50-793
Gabinet Badań Urodynamicznych 85/74-50-791

KLINIKA PEDIATRII, ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII

Kierownik 85/74-50-735
Sekretariat 85/74-50-732
Fax. 85-74-50-730
Pielęgniarka oddziałowa 85/74-50-733
Lekarz dyżurny 85/74-50-728
Pokój informacji i wypisów 85/74-50-728
Pokój adiunktów 85/74-50-731
Dyżurka pielęgniarska 85/74-50-727
Pokój lekarski /kardiologia/ 85/74-50-726
Dyżurka pielęgniarek 85/74-50-727
Pokój lekarski / endokrynologia/ diabetologia/ 85/74-50-724
Dyżurka pielęgniarek 85/74-50-722
Pokój lekarski 85/74-50-723
Dyżurka pielęgniarek 85/74-50-725
Pracownia Holterowska 85/74-50-714
Pracownia Echokardiografii 85/74-50-738
Pracownia naukowa 85/74-50-737
Pracownia badań wysiłkowych 85/74-50-600
Poradnia Cukrzycowa 85/74-50-516
Poradnia Endokrynologiczna 85/74-50-517
Poradnia Kardiologiczna 85/74-50-529, 85/74-50-980
Pracownia Echokardiografii w Poradni 85/74-50-528

KLINIKA PEDIATRII, GASTROENTEROLOGII I ALERGOLOGII DZIECIĘCEJ

Kierownik 85/74-50-715
Sekretariat 85/74-50-710
Fax. 85/74-50-569
Pielęgniarka oddziałowa 85/74-50-713
Lekarz dyżurny po 15.00 85/74-50-713
Pokój adiunktów 85/74-50-539, 85/74-50-701, 85/74-50-711
Pokój informacji i wypisów 85/74-50-709
Pododdział Pulmonologii
Pokój lekarski 85/74-50-704
Dyżurka pielęgniarek 85/74-50-702
Odcinek alergologiczny
Pokój lekarski 85/74-50-703
Dyżurka pielęgniarek 85/74-50-705
Odcinek gastroenterologiczny
Pokój lekarski 85/74-50-706
Dyżurka pielęgniarek 85/74-50-707
Poradnia Żywieniowa dla Dzieci 85/74-50-576
Gabinet Psychologiczny 85/74-50-539
Gabinet Diagnostyki Alergologicznej 85/74-50-708
Gabinet Endoskopowy 85/74-50-750
Gabinet Badań Czynnościowych Układu Oddechowego 85/74-50-979
Gabinet Badań Czynnościowych Układu Oddechowego i Przewodu Pokarmowego 85/74-50-587
Pracownia Badań Biochem.- Czynność. Przew. Pokar. /dr Werpachowska/ 85/74-50-764
Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego
i Bronchoskopii
85/74-50-898

KLINIKA PEDIATRII, REUMATOLOGII, IMMUNOLOGII I CHORÓB METABOLICZNYCH KOŚCI

Kierownik 85/74-50-622
Sekretariat 85/74-50-622
Fax 85-74-85-644
Pielęgniarka Oddziałowa 85/74-50-725
Lekarz dyżurny po 15.00 85/74-50-728
Pokój lekarski 85/74-50-712
Pokój asystentów przy poradniach 85/74-50-621
Dyżurka pielęgniarek 85/74-50-721
Poradnia Schorzeń Metabolicznych/Immunologiczna 85/74-50-624
Poradnia Reumatologiczna 85/74-50-577

KLINIKA NEUROLOGII I REHABILITACJI DZIECIĘCEJ

Kierownik 85/74-50-811
Sekretariat 85/74-50-812
Fax. 85-745-08-12
Pielęgniarka oddziałowa 85/74-50-809
Lekarz dyżurny po 15.00 85/74-50-817
Pokój asystentów 85/74-50-813
Pokój asystentów 85/74-50-814
Dyżurka pielęgniarek 85/74-50-815
Pokój Rejestracji i Wypisów 85/74-50-913
Poradnia Neurologiczna 85/74-50-574
Pracownia EEG w poradni 85/74-50-780
Pracownia EEG kliniczna 85/74-50-887

KLINIKA OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ

Kierownik 85/74-50-833
Sekretariat 85/74-50-832
Pielęgniarka oddziałowa 85/74-50-831
Lekarz dyżurny 85/74-50-835
Pokój lekarski 85/74-50-834
Dyżurka pielęgniarek 85/74-50-836
Pokój informacji i wypisów 85/74-50-523
Pracownia audiologiczna 85/74-50-503,
Sala zabiegowa 85/74-50-838
Poradnia Laryngologiczna, Audiologiczna 85/74-50-534
Poradnia Logopedyczna 85/74-50-526
Poradnia Foniatryczno-Audiologiczna 85/74-50-527
Pracownia Audiologiczna Przy Poradniach 85/74-50-837

KLINIKA OKULISTYKI DZIECIĘCEJ Z OŚRODKIEM LECZENIA ZEZA

Kierownik 85/74-50-859
Sekretariat 85/74-50-858
Fax 85-74-50-858
Pielęgniarka oddziałowa 85/74-50-841
Lekarz dyżurny 85/74-50-860
Pokój lekarski 85/74-50-862
Dyżurka pielęgniarek 85/74-50-866
Poradnia Okulistyczna 85/74-50-561
Pracownia angiografii i OCT 85/74-50-902
Pracownia elektrofizjologii 85/74-50-664
Pracownia Ortoptyczna 85/74-50-864
Pokój Badań 85/74-50-880

KLINIKA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ

Kierownik 85/74-50-661
Sekretariat 85/74-50-846
Fax 85-74-50-846
Pielęgniarka oddziałowa 85/74-50-847
Lekarz dyżurny po 15.00+Psycholog 85/74-50-801
Pokój Adiunktów 85/74-50-850
Pokój lekarski I 85/74-50-844, 85/74-50-843
Pokój lekarski II 85/74-50-849
Pokój lekarski III 85/74-50-640
Pokój badań 85/74-50-848
Dyżurka pielęgniarska 85/74-50-842
Sala chorych nr 10 85/74-50-839
Sala chorych nr 8 85/74-50-851
Sala chorych nr 9 85/74-50-852
Sala chorych nr 13 85/74-50-853
Sala chorych nr 12 85/74-50-854
Sala chorych nr 11 85/74-50-855
Sala chorych nr 7 85/74-50-856
Poradnia Onkologii i Hematologi Dziecięcej – pokój lekarski 85/74-50-774
Rejestracja 85/74-50-519
Pobyt dzienny – gabinet zabiegowy 85/74-50-777

KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ

Kierownik 85/74-50-896
Sekretariat 85/74-50-895
Pielęgniarka oddziałowa 85/74-50-894
Lekarz dyżurny 85/74-50-892
Pokój lekarski (asystenci) 85/74-50-891
Dyżurka pielęgniarek 85/74-50-893
Pokój badań 85/74-50-897
Poradnia Ortopedyczna I (od 8.00.do 12.00) 85/74-50-506
Poradnia Ortopedyczna II (od 12.00 do 18.00) 85/74-50-861
Poradnia Preluksacyjna, Gabinet USG 85/74-50-512

KLINIKA CHIRURGII DZIECIĘCEJ

Kierownik 85/74-50-921
Sekretariat 85/74-50-921
Fax. 85/74-50-920
Pielęgniarka oddziałowa 85/74-50-923
Lekarz dyżurny 85/74-50-922
Pokój lekarski 85/74-50-927
Pokój adiunktów 85/74-50-924
Odcinek dzieci starszych
Dyżurka pielęgniarek 85/74-50-944
Odcinek dzieci małych
Dyżurka pielęgniarek 85/74-50-938
Poradnia Chirurgiczna 85/74-50-508
Poradnia Neurochirurgiczna 85/74-50-670
Poradnia Urologiczna 85/74-50-771

KLINIKA OBSERWACYJNO-ZAKAŹNA

Kierownik 85/74-50-689
Sekretariat 85/74-50-685
Pielęgniarka oddziałowa 85/74-50-692
Pokój docentów, Lekarz dyżurny 85/74-50-678
Pokój lekarski 85/74-50-693
Izba przyjęć 85/74-50-675
Rejestracja 85/74-50-674
Dyżurka pielęgniarska 85/74-50-672
Poradnia Chorób Zakaźnych Dzieci 85/74-50-675

KLINIKA REHABILITACJI DZIECIĘCEJ Z OŚRODKIEM WCZESNEJ POMOCY DZIECIOM UPOŚLEDZONYM „DAĆ SZANSĘ”

Kierownik 85/74-50-583
Sekretariat 85/74-50-601
Pielęgniarka Oddziałowa 85/74-50-947
Pokój lekarski (kliniki) 85/74-50-583
Pokój asystentów 85/74-50-609
Dyżurka pielęgniarek 85/74-50-718
Kierownik Zespołu Fizjoterapeutów 85/74-50-607
Sala Terapii wg Vojty 85/74-50-605
Sala Terapii wg NDT 85/74-50-606
Fizykoterapia, Hydroterapia 85/74-50-608
Sala ćwiczeń indywidualnych 85/74-50-610
Terapia Zajęciowa 85/74-50-694
Gabinet Planowania Zabiegów 85/74-50-699
Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „DAĆ SZANSĘ” 85/74-50-521

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Z PODODDZIAŁEM POOPERACYJNYM

Kierownik 85/74-50-754
Sekretariat 85/74-50-549
Gabinet anestezjologiczny 85/74-50-591
OIT
Pielęgniarka oddziałowa 85/74-50-734
Dyżurka lekarska I 85/74-50-752
Dyżurka lekarska II 85/74-50-584
Pielęgniarka dyżurna intensywnej terapii 85/74-50-753
Separatka (sala noworodkowa) 85/74-50-579
BLOK OPERACYJNY
Pielęgniarka oddziałowa 85/74-50-881
Pielęgniarka operacyjna 85/74-50-882
Salowa 85/74-50-889
ANESTEZJOLOGIA + POP
Pielęgniarka oddziałowa 85/74-50-925
Dyżurka lekarska III 85/74-50-899
Pielęgniarka anestezjologiczna 85/74-50-884
Punkt pielęgniarski 85/74-50-885

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY/ CENTRALNA IZBA PRZYJĘĆ

Kierownik 85/74-50-932
Pielęgniarka Oddziałowa 85/74-50-765
Lekarz Dyżurny SOR 85/74-50-676
Pokój lekarski (pediatra) 85/74-50-592
Rejestracja przyjęć nieplanowych  85/74-50-933
Rejestracja przyjęć planowych 85/74-50-758

ZAKŁAD LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ

Kierownik 85/74-50-762
Sekretariat 85/74-50-744
Pracownia Chemii Klinicznej 85/74-50-781, 85/74-50-763
Pracownia Hematologii 85/74-50-514
Pracownia Analityki Ogólnej 85/74-50-511
Pracownia Toksykologii i Farmakokinetyki 85/74-50-743
Przyjmowanie analiz/rejestracja 85/74-50-763
Pokój asystenta dyżurnego 85/74-50-744
Pokój technika dyżurnego 85/74-50-761

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Kierownik 85/74-50-645
Sekretariat 85/74-50-627
Pokój Lekarza Dyżurnego 85/74-50-631
Pokój asystentów 85/74-50-631
Rejestracja USG 85/74-50-626
Opisownia RTG 85/74-50-632
Gabinet Tomografii 85/74-50-634
Gabinet Rezonansu Magnetycznego 85/74-50-630
Pokój Technika Dyżurnego 85/74-50-633

ZAKŁAD IMMUNOLOGII KLINICZNEJ

Kierownik 85/74-50-618
Pracownia Cytometryczna 85/74-50-604
Pracownia Mediatorowa 85/74-50-554
Pracownia Immunologiczna 85/74-50-535

 

.

APTEKA SZPITALNA

Kierownik 85/74-50-586
Fax 85/74-50-612
Ekspedycja 85/74-50-611
Księgowość apteczna 85/74-50-646
Pracownia Cytostatyczna 85/74-50-684

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Kierownik 85/74-50-717
Strona czysta 85/74-50-936
Pokój socjalny 85/74-50-616

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ