szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Staże kierunkowe, specjalizacje, szkolenia

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ogłasza nabór na

bezpłatny kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
dla pielęgniarek

organizowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”

ogłoszenie o kursie kwalifikacyjnym
zał. 1_ formularz zgłoszeniowy
zał. 2_oświadczenie dane osobowe 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ogłasza nabór na

bezpłatny kurs specjalistyczny
OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYMI DOROSŁYMI W LECZENIU SYSTEMOWYM NOWOTWORÓW
dla pielęgniarek i położnych

organizowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”

ogłoszenie o kursie specjalistycznym
zał. 1_ formularz zgłoszeniowy
zał. 2_oświadczenie dane osobowe  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
logo UDSKZarządzenie Nr 58/2021 z 28.10.2020. Dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku w sprawie odbywania przez lekarzy w UDSK staży kierunkowych przewidzianych programami specjalizacji lekarskich

Treść zarządzenia

Aneks do zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
logo UDSK
Zarządzenie Nr 67/2020 z 20.10.2020. Dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku w sprawie wykonywania świadczeń w UDSK na zasadach wolontariatu.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2020

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/studia-specjalizacyjne-lekarzy/

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ