szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Konkursy

 

Konkurs ofert cenowych na świadczenie usług kurierskich

Postępowanie konkursowe nr 2/04/2021 z 22.04.2021r. w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz kardiologii dziecięcej

Postępowanie konkursowe nr 1/02/2021 z 16.02.2021r. w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w dziedzinie diagnostyki obrazowej w połączeniu z kierowaniem i zarządzaniem Zakładem Diagnostyki Obrazowej

Postępowanie konkursowe nr 3/12/2020 z dnia 28.12.2020r. - w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 07.10.2020r.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 03.09.2020r.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Intensywnej Terapii w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 03.09.2020r.

Postępowanie konkursowe nr 2/07/2020 z dnia 12.02.2020r. - w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Postępowanie konkursowe nr 1/02/2020 z dnia 12.02.2020r. - W sprawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub z osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym 'Dać Szansę' Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 12.11.2019r.

Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 12.11.2019r.

Pielęgniarki Oddziałowej na Bloku Operacyjnym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 29.08.2019r.

Pielęgniarki Oddziałowej na Anestezjologii z Pododdziałem Pooperacyjnym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 29.08.2019r.

Konkurs na Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Pediatrii i Nefrologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 29.08.2019r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej z dn. 30.08.2018

Ogłoszenie o konkursie na 2 stanowiska PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ z dn. 05.02.2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ z dn. 02.10.2017

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH z dn. 25.04.2017

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko KIEROWNIKA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH

Postępowanie konkursowe Nr 4/12/2015 z dnia 1.12.2015r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Postępowanie konkursowe Nr 3/05/2015 w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska pielęgniarek oddziałowych


 

 

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ