szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Dyrekcja Szpitala

Dyrekcja Szpitala

Pokaż Schemat Organizacyjny


DYREKTOR UNIWERSYTECKIEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU
prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Po ukończeniu studiów w 1992 r. oraz ukończeniu stażu podjęła pracę w I Klinice  Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku (obecna Klinika Pediatrii i Nefrologii  z Pododdziałem Dializ), którą obecnie kieruje. W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, w 2007 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych a w 2011 r. na podstawie całokształtu dorobku naukowego, zawodowego i organizacyjnego uzyskała tytuł naukowy profesora w zakresie medycyny. W 1999 r. zdała z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny z pediatrii, uzyskując tytuł specjalisty chorób dzieci, w 2005 roku uzyskała specjalizację z nefrologii a w 2015 r. z nefrologii dziecięcej. Profesor Anna Wasilewska od uzyskania specjalizacji bierze czynny udział w szkoleniu podyplomowym młodych lekarzy. Była i jest obecnie kierownikiem specjalizacji z zakresu pediatrii i nefrologii dziecięcej młodych lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach. Jest członkiem senackiej Komisji ds. Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień, członkiem Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania oraz Komisji Rekrutacyjnej na studia anglojęzyczne. W ramach obowiązków pełnionych w UDSK jest Przewodniczącą Rady Klinicystów oraz Komisji d/s Kształcenia Podyplomowego. W ostatnim roku zorganizowała obowiązkowe kursy specjalizacyjne  z zakresu pediatrii dla osób specjalizujących się w tej dziedzinie. Profesor Wasilewska jest Przewodniczącą Komisji w Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) prowadzącej  egzaminy specjalizacyjne z nefrologii dziecięcej.
Od 15.04.2015 r. pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, jest Wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.
W 2016 roku została wybrana na Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH
dr n. o zdr. Cezary Rzemek

Pokaż Pion Podlegający


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
mgr inż. Wojciech Roszkowski

Pokaż Pion Podlegający


ZASTĘPCA DYREKTORA DS.PIELĘGNIARSTWA
mgr Elżbieta Sienkiewicz

Pokaż Pion Podlegający

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ