szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

icon-1.png

Kierownik: dr n. med. Witold Olański
e-mail: witold.olanski@udsk.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika: lek. Włodzimierz Mielech
e-mail: wlodzimierz.mielech@udsk.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DSC_4483
Sekretariat:
mgr Katarzyna Murwska
e-mail:sor@udsk.pl

Telefony:
+48 85 7450 747
Faks: +48 85 7450 929

dyżurka lekarska: +48 85 74 50 676
dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 747

Awaryjne  numery telefonów  komórkowych stale aktywnych w SOR  UDSK używać tylko w wypadku awarii linii telekomunikacyjnej:

 • SOR UDSK   Rejestracja                691 723 100
 • SOR UDSK   Lekarz Dyżurny       695 789 300


INFORMACJE DLA PACJENTA:

DSC_4596
Na oddziale prowadzony jest całodobowy dyżur, gdzie przyjmowani i diagnozowani są pacjenci do 18. roku życia z nagłym zagrożeniem zdrowia i życia, zgłaszający się samodzielnie z opiekunami i przywożeni przez zespoły Ratownictwa Medycznego.Personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stanowią lekarze, pielęgniarki i ratownicy systemu w rozumieniu ustawy o ratownictwie medycznym: specjaliści medycyny ratunkowej, pediatrzy, chirurdzy dziecięcy.

 WAŻNE
Świadczenia Izby Przyjęć nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia.

 

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym funkcjonuje system Trige, czyli wstępna segregacja medyczna pacjentów. Głównym celem systemu jest to, by jak najszybszą pomoc dostawali pacjenci najbardziej potrzebujący. O kolejności zaopatrzenia pacjentów nie decyduje jego czas zgłoszenia się/przybycia do SOR, ale jego stan kliniczny i stopień zagrożenia życia i zdrowia.
Więcej o zasadach działania systemu tutaj : Ogólne zasady systemu triage w SOR UDSK w Białymstoku

PAMIĘTAJ
W przypadku lżejszych dolegliwości Pacjenci mają do dyspozycji pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli po zamknięciu przychodni poczują się źle, mogą uzyskać konsultację lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej. Nocna i świąteczna opieka zdrowotne to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Wykaz placówek pełniących dyżur w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępny jest na stronie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: http://www.nfz-bialystok.pl

Pracownicy:

Zespół lekarski:

 • dr n. med. Witold Olański – spec. chirurg dziecięcy, spec. medycyny ratunkowej
 • lek. med. Włodzimierz Mielech – spec. chirurg dziecięcy, spec. medycyny ratunkowej
 • dr n. med. Magdalena Kuziemka-Łęska – spec. medycyny ratunkowej, spec. psychiatra, pediatra
 • dr n. med. Wioletta Pawlak-Zalewska – spec. medycyny ratunkowej, spec. chorób zakaźnych
 • dr n. med. Urszula Kołakowska – spec. medycyny ratunkowej

Zespół pielęgniarski:

 • mgr Ciżewska Celina – pielęgniarka oddziałowa
 • mgr Bagniuk-Plewa Anna – z-ca pielęgniarki oddziałowej
 • asyst. plg Daniluk Iwona
 • st. asyst. plg. mgr Danowska Dorota
 • st. asyst. plg Duliniec Jolanta
 • st. asyst. plg. mgr Kondak Halina
 • st. asyst. plg. mgr Mężydło Agnieszka
 • st. asyst. plg. mgr Połubińska Jolanta
 • mgr plg. Popławska Wioleta
 • st. asyst. plg. mgr Wiercińska Elżbieta
 • st. asyst. plg Żukowicka Izabela
 • specjal. plg. Bzura Dorota
 • st. asyst. plg Krzyżanowska Wioletta
 • st. asyst. plg. Litwin Dorota
 • specjal. plg. Nowik Iwona
 • st. asyst. plg Ochrymiuk-Selewoniuk Grażyna
 • specjal. plg. Olechno Anna
 • specjal. plg. Patejczuk Marzanna
 • specjal. plg. Pawelska Dorota
 • specjal. plg. Szarejko Agata
 • plg. lic. Talipska Agata
 • specjal. plg. Toczko Małgorzata
 • specjal. plg. Tyborowska Małgorzata
 • asyst. plg Waśniewska Urszula
 • specjal. plg. Wiszowata Joanna

Ratownicy medyczni:

 • Barszczewski Marcin
 • Bublej Piotr
 • Gałecka Emilia
 • mgr Panasewicz Marta
 • Szczech Michał
 • Tomaszuk Marcin

Rejestratorki medyczne:

 • Drągowska Jolanta
 • Humeńczyk-Karczewska Dorota
 • mgr Król Monika
 • Ogonowska Izabela
 • mgr Rutkowska Aneta
 • Turosieńska Monika__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność kliniczna DSC_4467

Stany nagłe u dzieci, zatrucia u dzieci i młodzieży, zespół dziecka krzywdzonego

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ