szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

W związku z epidemią SARS-Cov-2 uległy zmianie dotychczasowe zasady przyjmowania pacjentów do zabiegów planowych. Obecnie wyglądają następująco:  
Ze względu na czasowe zawieszenie wykonywania operacji planowych w poprzednim roku terminy zabiegów uległy zmianie. Pracownicy Kliniki będą się z Państwem kontaktowali telefonicznie w celu umówienia nowego terminu zabiegu. W obecnej sytuacji epidemii możemy wykonywać znacznie mniejszą liczbę operacji planowych. Dokładamy jednak starań, aby wszystkie zaplanowane operacje odbyły się jak najszybciej.

Pacjent wymagający planowego leczenia operacyjnego musi zostać zakwalifikowany do operacji przez lekarza naszej Kliniki, który wystawia odpowiednie skierowanie do UDSK. Termin operacji zależy od stopnia pilności zabiegu i wydolności Szpitala. Informacja o możliwym terminie przyjęcia do Szpitala przekazywana jest rodzicom dziecka telefonicznie przez Sekretariat Kliniki. Ważne jest więc, żeby podany nr telefonu rodziców pacjenta był aktualny. Jeżeli zdaniem rodziców stan dziecka wymaga bardzo pilnego leczenia, konieczne jest pilne zgłoszenie się z dzieckiem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie dyżurny lekarz chirurg podejmie stosowną decyzję.  

Obecnie pacjent przyjmowany jest do Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej w przeddzień planowego zabiegu (dzień i godzina przyjęcia zostanie podana telefonicznie przez Sekretariat Kliniki z kilkudniowym wyprzedzeniem). Jeśli dziecko nie może być przyjęte i zoperowane w zaplanowanym terminie (jest np. przeziębione), należy o tym odpowiednio wcześniej powiadomić Sekretariat Kliniki (tel. 85-74-50-921). Przed wykonaniem planowego zabiegu w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej każdy pacjent podlega obowiązkowemu badaniu w kierunku SARS-Cov-2, innym badaniom laboratoryjnym i obrazowym, oraz kwalifikacji anestezjologicznej. Po uzyskaniu wyniku ujemnego w kierunku SARS-Cov-2 oraz po uzyskaniu prawidłowych wyników innych badań pacjent oczekuje na wykonanie operacji wraz z opiekunem prawnym (mamą) do następnego dnia. W dniu zabiegu od rana dziecko nie może otrzymywać pokarmów doustnych.

W czasie hospitalizacji z dzieckiem w Klinice może przebywać tylko jedna, stale ta sama osoba (opiekun prawny). Opiekun musi być zdrowy i przestrzegać ustalonych zasad zachowania się w Klinice: noszenie maski, przebywanie w sali chorych, zakaz odwiedzin osób innych, zakaz wymiany osób przebywających przy dziecku itd.

W wybranych przypadkach zabiegów planowych (decyduje o tym lekarz Kliniki) pacjent może mieć wykonane niezbędne badania laboratoryjne poza naszym Szpitalem i przejść ambulatoryjną kwalifikację do znieczulenia w Poradni Anestezjologicznej (tel. 85-74-50-585). Wynik badania w kierunku SARS-Cov-2 ważny jest około 48 godzin (w przeciągu tego czasu trzeba wykonać zabieg operacyjny).

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Zdjęcie

 

 

 

Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek spec. chirurg dziecięcy, spec. urolog dziecięcy
e-mail: wojciech.debek@udsk.pl

 

   Lekarz kierujący Kliniką:
   prof. dr hab. n. med. Adam Hermanowicz spec.  chirurg dziecięcy, spec. neurochirurg

   e-mail: adam.hermanowicz@udsk.pl

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Marzanna Oksiuta
spec. chirurg dziecięcy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat: mgr inż. Karolina Świsłocka
e-mail: kln.chirurgia@udsk.pl

Telefony:
+48 85 74 50 921, faks: +48 85 74 50 920

dyżurka lekarska : +48 85 74 50 922, +48 85 74 50 924, +48 85 74 50 927
dyżurka pielęgniarska odcinek dzieci dużych: +48 85 74 50 944
dyżurka pielęgniarska odcinek dzieci małych: +48 85 74 50 938
pielęgniarka oddziałowa:  +48 85 74 50 923

Praktyczne rady dla Rodziców

Przed przyjęciem do Kliniki Chirurgii Dziecięcej:

Lekarz chirurg wstępnie kwalifikuje dziecko do leczenia chirurgicznego (najczęściej odbywa się to w Poradniach Chirurgicznej, Urologicznej i Neurochirurgicznej UDSK) i wystawia skierowanie do Kliniki. Sekretariat Kliniki ustala termin przyjęcia, który telefonicznie przekazywany jest rodzicom pacjenta. Termin operacji zależy od stopnia pilności zabiegu i możliwości Szpitala. W przypadku większych, planowych operacji opiekun prawny wraz z dzieckiem przyjmowany jest do Szpitala dwa dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Rodzice otrzymują na ten temat szczegółową informację telefoniczną od Sekretariatu Kliniki na kilka dni przed planowanym przyjęciem. W wybranych przypadkach planowych operacji możliwe jest przyjęcie dziecka do Szpitala w dniu zabiegu. Musi być to jednak uzgodnione z lekarzem i odpowiednio przygotowane we współpracy z rodzicami.

W przypadku zauważenia u dziecka objawów chorobowych takich, jak przeziębienie, infekcja, gorączka, wysypka itp. przed zgłoszeniem się do Szpitala należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym (85-7450938; 85-7450922; 85-7450924; 85-7450927) lub Sekretariatem Klinki (85-7450921).

Przyjęcie do szpitala:

Przyjęcie dziecka do Kliniki rozpoczyna się w Punkcie Przyjęć Planowych, skąd dziecko z opiekunem trafia do Kliniki, gdzie jest zbadane przez lekarza dyżurnego.

W Klinice rodzice są informowani przez lekarza o szczegółach dotyczących choroby dziecka, w tym co do proponowanego postępowania, ryzyka związanego z leczeniem i ryzyka wynikającego z zaniechania leczenia.  Opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na leczenie dziecka w naszym szpitalu poprzez złożenie podpisu (podpisów) pod odpowiednim dokumentem. Przed podpisaniem zgody na leczenie i przed rozpoczęciem zabiegu opiekunowie prawni i dzieci uzyskują odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące choroby i planowanego leczenia.

Personel Kliniki zapoznaje nowo przyjęte dziecko i rodziców z topografią Szpitala, zasadami pobytu rodzica przy dziecku, udziela niezbędnych informacji oraz zawsze chętnie odpowiada na wszystkie pytania. W Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej chore dziecko i jego opiekun mogą liczyć na ciepłe i profesjonalne przyjęcie.

Niezbędne dokumenty:

Planując wizytę w szpitalu ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, tzn.: skierowania, książeczki zdrowia dziecka, nr PESEL dziecka, pełnej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia dziecka oraz aktualnych wyników badań.

Przyjęcie w dniu zabiegu wymagającego znieczulenia ogólnego:

W niektórych przypadkach, po uzgodnieniu z lekarzem chirurgiem, możliwe jest zgłoszenie się z dzieckiem do Szpitala w dniu planowanego zabiegu, który wymaga znieczulenia ogólnego. Zwykle dotyczy to niewielkich i krótkotrwałych zabiegów, takich jak np.: operacja przepukliny pachwinowej i pępkowej, stulejka, wnętrostwo, cystoskopia, usunięcie znamienia skórnego. W takich przypadkach możliwe jest w pełni bezpieczne przyjęcie, zoperowanie i wypisanie dziecka tego samego dnia do domu, ale wymaga to odpowiedniego zaplanowania, przygotowania i współpracy ze strony Rodziców. Decyzje co do możliwości takiego postępowania podejmują chirurdzy naszej Kliniki. Oni też określają termin przyjęcia do zabiegu oraz udzielają stosownej informacji i pomocy.

W dniu operacji:

Dziecko zgłasza się tuż przed godziną 7 rano w Punkcie Przyjęć Planowych. Musi być na czczo (nie może jeść, pić i żuć gumy od 4 rano) – ma to zasadnicze znaczenie dla jego bezpieczeństwa w trakcie znieczulenia ogólnego. Pacjent nie może mieć kataru, kaszlu, wysypki, biegunki itp. objawów, uniemożliwiających wykonanie planowanego zabiegu. Dziecko musi być wcześniej zaszczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby, co powinno być odnotowane w książeczce zdrowia. Dziecku przy przyjęciu musi towarzyszyć prawny opiekun (najczęściej jedno z Rodziców), który m.in. powinien wyrazić świadomą zgodę na wykonanie określonego zabiegu w znieczuleniu ogólnym. W Klinice z dzieckiem może przebywać tylko jedno z Rodziców. Przy przyjęciu w dniu zabiegu trzeba mieć ze sobą wyniki wykonanych badań: wiarygodny test na SARS-Cov-2 (operacja musi być wykonana w przeciągu 48 godzin od wykonania testu), morfologia krwi, jonogram (Na, K, Cl), APTT, badanie ogólne moczu. Czasami mogą być potrzebne inne badania, o których wykonanie wcześniej poprosi chirurg.

Przy przyjęciu do Szpitala należy posiadać skierowanie do Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej. W przypadku, kiedy dziecko pozostaje pod opieką innych specjalistów, np. kardiologów, nefrologów itp., może być potrzebne wystawione przez nich zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonania operacji. Wśród przeciwwskazań do planowych zabiegów operacyjnych znajdują się między innymi niedawno przebyte infekcje oraz inne choroby, a także niedawno wykonane planowe szczepienia ochronne (od momentu szczepienia należy zwykle odczekać około 6 tygodni) – o wszelkich przeszkodach do bezpiecznego wykonania znieczulenia lub operacji należy bezwzględnie koniecznie poinformować lekarza przyjmującego dziecko do Szpitala. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny (Poradnia Chirurgiczna, Neurochirurgiczna, Urologiczna: 85-7450508, Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej: 85-7450921 (Sekretariat); 85-7450938; 85-7450922; 85-7450924; 85-7450927 (dyżurki lekarskie i pielęgniarskie).

Ważność skierowania:

Nie ma określonych terminów ważności skierowań na leczenie specjalistyczne w poradni czy w szpitalu. Obowiązuje zasada, iż skierowania są ważne do momentu ich realizacji lub tracą ważność w chwili, kiedy ustała przyczyna ich wystawienia.

Co dobrze jest zabrać do szpitala?

Przybory toaletowe: mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, grzebień oraz ręcznik, bieliznę osobistą, piżamę, szlafrok lub dres, skarpetki i kapcie, książki, przybory do pisania i rysowania, ulubione zabawki i gry, książki, mp3, fotografie osób bliskich, książeczkę zdrowia, posiadaną dokumentację medyczną, dobry nastrój i pozytywne myślenie – zawsze są mile widziane w Szpitalu!

Jeśli Dziecko korzysta z własnej bielizny i odzieży – prosimy o zapewnienie systematycznej wymiany tej odzieży na czystą. Prosimy nie przynosić przedmiotów o dużej wartości; nasz personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione Dziecku na oddziale.

Obecność opiekuna:

Jedno z Rodziców może stale przebywać z dzieckiem. W obecnej sytuacji epidemiologicznej są to prawie wyłącznie mamy dzieci, ojcowie jedynie w wyjątkowych przypadkach (w zastępstwie mam). Warto pamiętać, że każda osoba wchodząca do Kliniki stanowi dodatkowe zagrożenie dla leczonych dzieci. Ich odporność jest obniżona i nawet banalna infekcja może stanowić poważne zagrożenie.

PROSIMY PAŃSTWA O ZROZUMIENIE I LICZYMY NA WSPÓŁPRACĘ. 

Wypis dziecka:

W dniu wypisu ze szpitala lekarz omówi zalecenia, dotyczące diety i aktywności dziecka, stosowanych leków oraz ustali terminy przyszłych konsultacji. Prosimy o zwrócenie uwagi, czy dokumenty nie zawierają pomyłek oraz czy są podpisane.

Studenci i szkolenie personelu:

Nasza Klinika i nasz Szpital są częścią Uniwersytetu Medycznego, do którego zadań należy m.in. praca naukowa i nauczanie. Dlatego też w Klinice obecni są studenci, którzy niedługo będą lekarzami. Ich obecność i zajęcia w Klinice w niczym nie zaburzają leczenia dzieci – wręcz przeciwnie – studenci, szkolące się pielęgniarki i lekarze stażyści czynnie pomagają w opiece nad chorymi.

Jeśli przybycie do Szpitala z dzieckiem w zaplanowanym terminie nie jest możliwe z jakichkolwiek powodów, prosimy o jak najszybsze powiadomienie telefoniczne Sekretariatu Klinki (85-7450921).

Poradnie

PORADNIA CHIRURGICZNA tel. +48 85 74 50 508
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA tel. +48 85 74 50 508
PORADNIA UROLOGICZNA tel. +48 85 74 50 585

Pracownicy

Zespół lekarski:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek – spec. chirurg dziecięcy, spec. urolog dziecięcy, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii dziecięcej
prof. dr hab. n. med. Adam Hermanowicz – spec.  chirurg dziecięcy, spec. neurochirurg
prof. dr hab. n. med. Ewa Matuszczak – spec. chirurg dziecięcy
dr n. med. Ewa Dzienis-Koronkiewicz – spec.  chirurg dziecięcy
dr n. med. Mieczysław Kaczmarek – spec. neurochirurg
dr n. med. Marta Komarowska – spec.  chirurg dziecięcy
dr n. med. Marzanna  Oksiuta – spec. chirurg dziecięcy
dr n. med. Ewa Topczewska – Lach – spec. chirurg dziecięcy, spec. urolog dziecięcy
lek. med. Robert Błahuszewski – spec. chirurg dziecięcy
lek. med. Leszek Drapało – spec. neurochirurg
dr n. med. Artur Weremijewicz – spec. chirurg dziecięcy
lek. med. Piotr Owsiejczuk – spec.chirurg dziecięcy
lek. Karol Sawicki- w trakcie specjalizacji z neurochirurgi
dr n. med. Dorota Toliczenko-Bernatowicz – spec. chirurg dziecięcy

Rezydenci:
lek. Agnieszka Kaźmierczak – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
lek. Alicja Pawelczyk – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
lek. Joanna Serafin – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

Zespół pielęgniarski:
p.o. pielęgniarki oddziałowej: Dorota Gryc – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Anna Burak- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
plg. Jolanta Chmielewska
mgr plg. Anetta Cilulko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
plg. Danuta Dąbrowska
Marzena Dowgiert – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Teresa Gawina – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Iwona Gierejko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Elżbieta Górecka
Czesława Jakubowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Agnieszka Kardasz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Mirosława Kuźmin – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Maria Pietruczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
plg. Anna Polińska
plg. Agnieszka Raszkiewicz-Łukasik
Małgorzata Radomska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Jadwiga Rogalska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Marta Sawczenko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr plg. Anna Skrobczyńska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Agnieszka Szpakowska
mgr Halina Szymaniuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
plg. Iwona Ulman
mgr Joanna Weremijewicz
plg. Irena Filipiuk
plg.  Renata Karczewska
plg. Ewelina Kotuk
plg. Ewa Kurnicka
plg. Joanna Malisz
plg.  Magdalena Siemieńczuk
plg.  Elwira Targosz
plg.  Wioletta Wiktorowicz
plg.  Magdalena Żędzian
plg.  Małgorzata Fedosiewicz
plg. Elżbieta Laskowska
plg.  Izabela Łazarczyk


Działalność diagnostyczno-lecznicza:

W Klinice oraz Poradni Chirurgicznej, Urologicznej i Neurochirurgicznej leczone są dzieci w wieku od 1 doby do końca 18 roku życia. Zakres wykonywanych zabiegów operacyjnych obejmuje m.in. chirurgię skomplikowanych wad wrodzonych, nowotworów, ciężkich urazów oraz wielu innych chorób wrodzonych i nabytych, którymi zajmuje się chirurgia dziecięca. W leczeniu chorób układu oddechowego, pokarmowego, nerwowego, moczopłciowego stosuje się metody chirurgii klasycznej i małoinwazyjnej (laparoskopia, torakoskopia, endourologia). Zakres wykonywanych zabiegów poszerzany jest o coraz to nowsze i skuteczniejsze operacje.

Klinika pełni codzienny (365 dni w roku), całodobowy dyżur dla dzieci wymagających chirurgicznego leczenia szpitalnego i jest ośrodkiem referencyjnym dla tej części Polski. Kierownik Kliniki pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej dla woj. podlaskiego. Podobnie jak w latach poprzednich – Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej oraz Poradnie Chirurgiczna, Urologiczna i Neurochirurgiczna posiadają kontrakt z NFZ.

Działalność Kliniki wspierana jest przez Podlaskie Hospicjum Dziecięce „Obok nas”, założone przez naszych pracowników oraz inne osoby dobrej woli, którym bliska jest idea pomocy chorym dzieciom.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

 

 

 

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ