szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

icon-1.png

Kierownik: mgr plg. Dorota Rodziewicz
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefony:
+ 48 857450616;  85 7450717
e-mail: sterylizacja@udsk.pl


Pracownicy Centralnej Sterylizatorni:

Danuta Marecka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Katarzyna Oksztul –  starsza pielęgniarka
Anna Doroszko – starsza pielęgniarka
Karolina Sadowska – starsza położna
Jolanta Godlewska – starsza położna
Bożena Łuniewska – operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych
Danuta Jungerman – sanitariuszka
Katarzyna Rusinowicz – sanitariuszka[/responsivevoice]


Działalność :

Centralna Sterylizatornia jest  miejscem od ,którego zależy bezpieczeństwo Pacjentów. Dysponujemy trzema sterylizatorami przelotowymi do sterylizacji wysokotemperaturowej (121 – 134°C) parą wodną w nadciśnieniu i  sterylizatorem do sterylizacji niskotemperaturowej Sterrad 100NX ( plazma) oraz posiadamy dwie nowe myjnie-dezynfektory.

Do zadań CS należy przygotowywanie i zaopatrywanie wszystkich komórek szpitala w sterylne materiały medyczne:

  • zestawy narzędziowe,
  • pojedyncze narzędzia i sprzęt medyczny,
  • bieliznę operacyjną,

Układ przestrzenny Centralnej Sterylizatorni z wydzielonymi trzema strefami roboczymi, gwarantuje zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego od punktu przyjęć, aż do strefy sterylnej, skąd wydawany jest gotowy produkt sterylny. Procesy sterylizacyjne monitorowane są komputerowo oraz testowane chemicznie  i biologicznie. Dokumentacja jest archiwizowana i dostępna do wglądu w celu potwierdzenia sterylności produktu.

Pracujący w Centralnej Sterylizacji personel jest przeszkolony w zakresie aseptyki, antyseptyki, postępowania ze sprzętem i materiałami przekazywanymi do sterylizowania.  Ponosimy pełną odpowiedzialność za cały proces dekontaminacji oraz produkt końcowy.

 

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ