szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna UDSK

Kierownik:
dr Katarzyna Chrzanowska– specjalista farmacji aptecznej, specjalista farmacji szpitalnej
e-mail: katarzyna.chrzanowska@udsk.pl


Zastępca Kierownika:
mgr farm. Anna Kazberuk – specjalista farmacji szpitalnej


Telefony:

Kierownik Apteki:  +48 85 74 50 586

Faks: +48 85 74 50 612
e-mail: apteka@udsk.pl i aptekakasia@udsk.pl

Ekspedycja wydawanie leków gotowych:
tel. dyżurny – sobota, niedziela i święta : +48 85 74 50 611

Pracownia Cytostatyczna: +48 85 74 50 684

Pracownia Żywienia Pozajelitowego: +48 85 74 50 666

Księgowość apteczna i realizacja umów przetargowych: +48 85 74 50 646

 • Pracownicy Kliniki
 • Pracownie
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Pracownicy Apteki:

 • mgr farm. Anna Dzierżonowska – starszy asystent, specjalista farmacji aptecznej, koordynator Pracowni Cytostatycznej
 • mgr farm. Katarzyna Otłog – starszy asystent, specjalista farmacji aptecznej
 • mgr farm. Jolanta Ławreszuk – młodszy asystent
 • mgr farm. Magdalena Bagińska
 • tech. farm. Grażyna Garłukiewicz
 • tech. farm. Anna Popławska
 • tech. farm. Aneta Chojnowska
 • tech. farm. Anna Twarowska-Małż
 • tech. farm. Teodora Borowska-Bućko
 • tech. farm. Krystyna Konopko
 • tech. farm. Marta Maria Dech
 • tech. farm. Anna Dulko
 • Małgorzata Wicher
 • Elżbieta Stanisławska - księgowa apteczna
 • Alicja Małyszko - referent
 • Maria Zaręba - pomoc apteczna
 • Ewelina Tragarz - pomoc apteczna

Pracownia Żywienia Pozajelitowego:

Koordynator: 

W pracowni przez 7 dni w tygodniu wykonywane jest indywidualne żywienie pozajelitowe w oparciu o stan kliniczny małego pacjenta. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt system Multicomp II służący do sporządzania żywienia pozajelitowego.

Koordynator: Magdalena Bagińska

Pracownia Cytostatyczna:

Koordynator: mgr farm. Anna Dzierżanowska

W pracowni przez 7 dni w tygodniu wykonywane są wlewy cytostatyczne i receptura onkologiczna na potrzeby pacjentów Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, a także pacjentów domowych, w oparciu o opracowane procedury. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt system Cypro, który pozwala na bezpieczne wykonywanie wlewów cytostatycznych.

Pracownia leków recepturowych:

W pracowni wykonywane są leki recepturowe tj. maści, roztwory, czopki, proszki, mieszanki do pędzlowania, zawiesiny, krople do uszu, krople i maści oczne, zasypki, receptura antybiotykowa i jałowa w oparciu o opracowane procedury.

Pozostałe działy Apteki:
 • Ekspedycja (obsługa klinik)
  • tel: w dni powszednie +48 85 74 50 611
 • Pracownia dzielenia opakowań na tabletki (pracownia blistrowania)
 • Księgowość z administracją
 • Przetargi apteczne

 • realizacja zleceń elektronicznych z klinik;
 • wydawanie leków z Apteki do klinik w postaci zblistrowanych tabletek i pojedynczych ampułek (częściowe unit dosis) w tzw. dawkach dziennych; 
 • udział w badaniach klinicznych i prowadzeniu ich ścisłej ewidencji;
 • zaopatrywanie Szpitala w niezbędne leki, materiały opatrunkowe, szwy chirurgiczne, płyny infuzyjne;
 • prowadzenie ścisłej ewidencji leków wstrzymanych i wycofywanych w oparciu o opracowane procedury;
 • przygotowywanie przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania przetargowego na leki, materiały opatrunkowe, płyny infuzyjne i szwy chirurgiczne zgodnie z ustawą o Zamówieniach Publicznych;
 • udział w monitorowaniu działań niepożądanych;
 • racjonalna gospodarka lekiem zgodnie z zasadami farmakoekonomiki;
 • udział w programach lekowych i dostawach domowych (program lekowy hemofilia, dojelitowe żywienie domowe, program leczenia dzieci niskorosłych);
 • prowadzenie ścisłej ewidencji darów;
 • prowadzenie ścisłej ewidencji próbek leków;
 • prowadzenie ścisłej ewidencji szczepionek;
 • udzielanie fachowej informacji o lekach;
 • dystrybucja hormonu wzrostu dla pacjentów Poradni Endokrynologicznej;
 • sprowadzanie niezarejestrowanych leków w ramach importu docelowego na potrzeby klinik wg. osobnej procedury;
 • sprowadzanie i ewidencja leków z grupy leków narkotycznych i psychotropowych;
 • opracowywanie Receptariusza Szpitalnego;
 • aktywny udział w Komitecie Terapeutycznym, w Zespole ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, w Zespole ds. Realizacji Szpitalnej Polityki Antybiotykowej, w Zespole ds. Analizy Zdarzeń Niepożądanych w UDSK, w Zespole ds. Walki z Bólem w UDSK, w Komisjach Przetargowych.

Apteka Szpitalna prowadzi także szkolenia w zakresie praktyk studenckich.

Wykwalifikowany zespół apteczny dokształca się biorąc udział w warsztatach, kursach i sympozjach naukowych, a zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy, aby jak najlepiej służyć pacjentom pediatrycznym.

W swojej pracy personel Apteki Szpitalnej kieruje się przede wszystkim dobrem małego pacjenta i fachową wiedzą z wykorzystaniem zasad farmakoekonomii i farmakologii.

 

Publikacje:

 • Katarzyna Chrzanowska, Krzysztof Chrzanowski, Maciej Kaczmarski. Żywienie pozajelitowe w pediatrii - rola farmaceuty. Parenteral feeding of children - the role of pharmacist. Klinika Pediatryczna,2014 : 22, 3, s. 347- 351
 • Katarzyna Chrzanowska, Krzysztof Chrzanowski, Maciej Kaczmarski. Żywienie pozajelitowe w pediatrii - rola farmaceuty. Parenteral feeding of children - the role of pharmacist. Klinika Pediatryczna,2014 : 22, 3, s. 347- 351
 • Maciej Kaczmarski, Elżbieta Żur, Beata Cudowska, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Matuszewska, Katarzyna Chrzanowska. Alergia wielopokarmowa w wieku dziecięcym - aktualny problem kliniczny diagnostyczny i leczniczy. Multiple food allergy in childhood - current clinical, diagnostics, and therapeutic problem. Gastroenterologia Praktyczna, 2012 : 4, wyd. specjalne, s. 23-30
 • Katarzyna Chrzanowska, Krzysztof Chrzanowski, Maciej Kaczmarski, Urszula Chrzanowska, Ireneusz Mikusek. Żywienie enteralne i parenteralne chorych dzieci w warunkach domowych. Enteral feeding and parenteral feeding of children at home. Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 2012 : 14, 1, s. 21-24
 • Katarzyna Chrzanowska, Krzysztof Chrzanowski, Maciej Kaczmarski, Urszula Chrzanowska, Elżbieta Matuszewska, Ireneusz Mikusek. Żywienie pozajelitowe - leczenie w wybranych stanach chorobowych dzieci i młodzieży. Parenteral feeding - treatment in selected diseases of children and young people. Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 2012 : 14, 1, s. 25-30
 • Katarzyna Chrzanowska, Maciej Kaczmarski. Rola farmaceuty w przebiegu leczenia żywieniowego u dzieci w wybranych stanach chorobowych leczonych w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 2010 : 12, supl. 1, s. 70
 • Krzysztof Chrzanowski, Katarzyna Chrzanowska, Marzena Szymańska. Ocena cytotoksyczności prolinowego analogu melfalanu oraz jego wpływu na biosyntezę kolagenu w estrogeno - niezależnych komórkach raka sutka MDA-MB 231. W: Ogólnopolska Konferencja z okazji 50-lecia Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i 60-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej, Farmacja Podlasia - dokonania i perspektywy. Białystok, 28 maja 2005.
 • Krzysztof Chrzanowski, Katarzyna Chrzanowska, Marzena Szymańska. Wpływ kwasu acetylosalicylowego na aktywność prolidazy, enzymu uczestniczącego w konwersji prolinowego analogu melfalanu w komórkach prawidłowych i mowotworowych. W: Ogólnopolska Konferencja z okazji 50-lecia Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i 60-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej, Farmacja Podlasia - dokonania i perspektywy. Białystok, 28 maja 2005.
 • Kirejczyk JK, Porowski T, Filonowicz R, Kazberuk A, Stefanowicz M, Wasilewska A, Debek W. An association between kidney stone composition and urinary metabolic disturbances in children. J Pediatr Urol. 2014 Feb;10(1):130-5.
 • Porowski T, Kirejczyk JK, Konstantynowicz J, Kazberuk A, Plonski G, Wasilewska A, Laube N. Correspondence between Ca2+ and calciuria, citrate level and pH of urine in pediatric urolithiasis. Pediatr Nephrol. 2013 Jul;28(7):1079-84.

 

 

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ