szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Kliniki w UDSK

W naszym Szpitalu do dyspozycji pacjentów jest 15 Klinik i Oddziałów, w których rocznie hospitalizowanych jest prawie 20 tys. osób. Pacjentami zajmuje się wysokospecjalistyczna kadra lekarska i pielęgniarska.

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Telefon:+48 85 74 50 921, faks: +48 85 74 50 920
e-mail: kl.chirurgia@udsk.pl
Lokalizacja: II piętro

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej
Telefon/fax:+48 85 74 50 812
e-mail: kln.neurologia@udsk.pl
Lokalizacja: I piętro

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci
Telefon/fax:+48 85 74 50 685
e-mail: kln.obszak@udsk.pl
Lokalizacja: parter

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
Telefon/fax:+48 85 74 50 858
e-mail: kln.okulistyka@udsk.pl
Lokalizacja: III piętro

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Telefon/fax:+48 85 74 50 895
e-mail: kln.ortopedia@udsk.pl
Lokalizacja: VI piętro

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
Telefon/fax:+48 85 74 50 523
e-mail: kln.otolaryngologia@udsk.pl
Lokalizacja: III piętro

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii
Telefon:+48 85 74 50 732, fax: +48 85 74 50 730
e-mail: kln.endokrynologia@udsk.pl
Lokalizacja: VI piętro

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii z Pododdziałem Pulmonologii
Telefon:+48 85 74 50 710 fax:+48 85 74 23 841
e-mail: kln.gastroenterologia@udsk.pl
Lokalizacja: V piętro

Klinika Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ
Telefon/fax: +48 85 74 50 821, Pododdział Dializ: +48 85 74-50-792
e-mail: kln.nefrologia@udsk.pl
Lokalizacja: IV piętro, Pododdział Dializ: I piętro

Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii
Telefon/fax:+48 85 74 50 846
e-mail: kln.onkologia@udsk.pl
Lokalizacja: parter

Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości
Telefony:+48 85 74 50 622; fax +48 85 74 50 644
e-mail: kln.reumatologia@udsk.pl
Lokalizacja: VI piętro

Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
Telefon/fax:+48 85 74 50 601
e-mail: rehabilitacja@udsk.pl
Lokalizacja: niski parter

Oddział Dzienny Psychiatryczny
Telefon: +48 85 74 50 788
Faks: +48 85 74 50 644
e-mail:  psychiatria@udsk.pl
Lokalizacja: parter

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu
Telefon/fax:+48 85 74 50 549
e-mail: sekretariat.oit@udsk.pl
Lokalizacja: I piętro

Szpitalny Oddział Ratunkowy/ Centralna Izba Przyjęć
SOR: +48 85 7450 747, przyjęcia planowe:+48 85 7450 758
fax: +48 85 7450 929
e-mail: sor@udsk.pl
Lokalizacja: parter

 

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ