szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”

Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak: I pediatria, II rehabilitacja medyczna,II neurologia dziecięca
e-mail: rehabdz@umb.edu.pl

 


Lekarz kierujący Kliniką:
dr hab. n. med. Bożena Okurowska- Zawada : I pediatria, II rehabilitacja medyczna, II medycyna rodzinna
e-mail: bozena.zawada@udsk.pl

 

 

 


Sekretariat: 
Agnieszka Bobowik
Urszula Toczydłowska – rejestratorka medyczna
e-mail: rehabilitacja@udsk.pl

Telefony: +48 85 74 50 601
Faks: +48 85 74 50 601

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr plg. Alicja Pawlak
Telefon: + 48 85 74 50 947

Dyżurka lekarska :  +48 85 74 50 583

Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 718

Pielęgniarka oddziałowa:  +48 85 74 50 947

Lekarz dyżurny po godz. 15:00: +48 85 74 50 812

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Opieka Stacjonarna
 • Profile Kliniki
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Zespół lekarski:
 • dr hab. n. med. Wojciech Kułak - I pediatria, II rehabilitacja medyczna, II neurologia dziecięce
 • dr hab. n. med. Bożena Okurowska- Zawada – Lekarz kierujący Kliniką - I pediatria, II rehabilitacja medyczna, II medycyna rodzinna
 • dr n. med. Dorota Sienkiewicz - II pediatria, II rehabilitacja medyczna
 • dr n. med. Grażyna Paszko- Patej - I pediatria, II rehabilitacja medyczna
Fizjoterapeuci:
 • mgr Ewa Rakowicz – kierownik zespołu fizjoterapeutów
 • mgr Gaweł Dojlido
 • mgr Elżbieta Laskowska
 • mgr Katarzyna Raciborska
 • mgr Anna Simoniuk
 • mgr Małgorzata Doroszkiewicz
 • mgr Izabela Wylotek
 • mgr Magda Kamińska
 • Małgorzata Balcerzak
 • Marietta Ołowska
 • Kamila Kujawska
 • starszy technik fizjoterapii Tomasz Błahuta
 • starszy technik fizjoterapii Dorota Karpusiewicz
 • starszy technik fizjoterapii Marzenna Kasztelan
 • starszy technik fizjoterapii Joanna Stankiewicz
 • starszy technik fizjoterapii Agnieszka Tołłoczko-Jarosz
 • starszy technik fizjoterapii Małgorzata Wierzbowska
 • starszy technik fizjoterapii Ela Kościuczyk-Litwin
 • starszy technik fizjoterapii – Julita Sanejko
 • dr n. o zdr .Janusz Wojtkowski
 • dr n. o zdr. Karolina Średzińska
 • dr n. o zdr. Anna Konopka
 • dr n. o zdr. Kamila Okulczyk
 • dr n. o zdr. Elżbieta Dmitruk
 • dr n. o zdr. Anna Mirska
Terapeuta zajęciowy:
 • Ewelina Siergiejuk – starszy terapeuta zajęciowy
 • Maria Fabich – terapeuta zajęciowy
Ośrodek Dać Szansę:
 • mgr Marzenna Radecka- psycholog
 • mgr Dariusz Rożkowski- logopeda, afazjolog
 • dr n. o zdr. Grażyna Dytrych- pedagog specjalny
 • mgr Anna Kondrat – psycholog
 • mgr Tomasz Kryński- pedagog specjalny
Zespół pielęgniarski:
 • mgr plg. Alicja Pawlak – pielęgniarka oddziałowa - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Katarzyna Kamińska – zastępca pielęgniarki oddziałowej - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Kamila Sokólska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Anna Karwowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Marzanna Topczewska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Katarzyna Słomińska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Aneta Suchocka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • licencjat plg. Ala Wasiluk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • licencjat plg. Danuta Januszek - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • licencjat plg. Dorota Sobolewska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Pozostały personel:
 • Elżbieta Szkiłądź - opiekun medyczny
 • Izabella Monika Kondracka – opiekun medyczny
 • Anna Skutnik - opiekun medyczny

Umawianie wizyt godzina 9.00-13.00 do Poradni Rehabilitacyjnej i na Rehabilitację Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Poradnia Rehabilitacji Dziecięcej

Strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-rehabilitacji/

tel.: +48 85 74 50 601

e-Rejestracja

Rehabilitacja w Ośrodku Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym “DAC SZANSĘ”

Strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/osrodek-dac-szanse/

tel.: +48 85 74 50 601

e-Rejestracja

Rehabilitacja lecznicza – opieka stacjonarna:
 • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
 • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

Rehabilitacja neurologiczna:

Jako jedyni w regionie północno-wschodniej Polski prowadzimy programy terapeutyczny leczenia spastyczności toksyną botulinową dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Leczymy chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, wcześniactwem, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach czaszkowo-mózgowych, wadami mózgu oraz zespołami genetycznymi. W rehabilitacji stosowane są nowoczesne sposoby terapii: metody neurofizjologiczne metoda Vojty, metoda NDT-Bobath, stymulacji proprioreceptywnej–PNF, kinesiotaping, trening proprioceptywny przy użyciu platformy balansowej, ćwiczenia w zamkniętym lub otwartym łańcuchu kinematycznym przy użyciu arm i leg tensor.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa:

Świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po:

 • urazach;
 • zabiegach operacyjnych;
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego świadczeniobiorcy.

Poradnia rehabilitacyjna:

Grafik pracy Poradni

Na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

Ośrodek dzienny:

Grafik pracy Ośrodka

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej;
 • rehabilitacyjnej;
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • neurologicznej;
 • reumatologicznej;
 • chirurgii dziecięcej;
 • endokrynologii dziecięcej;
 • diabetologii dziecięcej lub
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym w szczególności kierowane są osoby:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo- rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikro zaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.
Formy pomocy oferowane w Ośrodku „Dać Szansę”:
 • kompleksowa diagnoza rozwoju dziecka;
 • indywidualna terapia dziecka prowadzona przez psychologów, logopedów i pedagogów w zakresie polepszania jego rozwoju funkcji poznawczych, samodzielności, aktywności życia codziennego oraz uspołecznienia;
 • rozwijanie umiejętności kontaktu werbalnego oraz innych form komunikowania się z otoczeniem;
 • wielospecjalistyczna opieka konsultacyjna dla rodzin;
 • edukacja rodziców w celu kontynuacji i utrzymania ciągłości właściwych oddziaływań terapeutycznych w środowisku domowym oraz w innych placówkach specjalistycznych

 logo UMB

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wnoz/klinika-rehabilitacji-dzieciecej

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ