szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości

Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz -pediatra, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej; specjalista densytometrii klinicznej (certified clinical densitometrist); w trakcie specjalizacji z reumatologii
e-mail: jurekonstant@o2.pl


Zastępca Kierownika Kliniki:
lek. Beata Nawrocka – pediatra, specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej,  specjalista chorób płuc dzieci
e-mail: kln.reumatologia@udsk.pl


Sekretariat: Diana Kretowicz
e-mail: pediatria@umb.edu.pl,  kln.reumatologia@udsk.pl

Telefony: +48 85 74 50 622
Faks: +48 85 74 50 644

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr  Agnieszka Charyło
Telefon: + 48 85 74 50 725

Dyżurka lekarska : +48 85 74 50 712

Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 721

Dyżurka lekarska po godz. 15:00: +48 85 74 50 728

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Rady dla Rodziców
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Zespół lekarski:
 • prof. dr hab. n. med. Bożena Mikołuć, pediatra, specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, specjalista w dziedzinie pediatrii metabolicznej, Konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej
 • dr hab. n. med. Anna Górska, pediatra, specjalista reumatolog, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • dr n. med. Paweł Abramowicz, pediatra, specjalista reumatolog
 • dr n. med. Elżbieta Dobreńko, pediatra, specjalista reumatolog
 • dr n. med. Radosław Motkowski, pediatra, specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej
 • dr n. med. Maria Piotrowska-Depta, pediatra, specjalista w dziedzinie pediatrii metabolicznej, certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
 • dr n. med. Ewa Zagórecka, pediatra, specjalista w dziedzinie alergologii, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • Magdalena Abramowicz, pediatra, specjalista reumatolog
 • Karolina Kierus, pediatra, specjalista w dziedzinie pediatrii metabolicznej
Rezydenci:
 • Anna Kondratiuk - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Katarzyna Filipczuk - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Magdalena Zakrzewska - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Maciej Stawicki - w trakcie specjalizacji z pediatrii
Zespół pielęgniarski:
 • mgr Agnieszka Charyło – pielęgniarka oddziałowa,  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr ped. Ewa  Stefańska - z-ca plg. oddziałowej, specjalista w  dziedzinie  pielęgniarstwa pediatrycznego i zachowawczego
 • mgr ped. Amonowicz Elżbieta – specjalista w dziedzinie  pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Borowik Krystyna - specjalista w  dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Dereszkiewicz Małgorzata – licencjat, specjalista w  dziedzinie  pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Gizińska Dominika
 • licencjat plg. Kuklik Teresa - specjalista w  dziedzinie  pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr  ped. Magnuszewska Dorota - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i pediatrycznego
 • Orlikowska Elżbieta - pielęgniarka  dyplomowana
 • Romaniuk Barbara - pielęgniarka  dyplomowana
 • licencjat plg. Smołko Anna - specjalista w  dziedzinie  pielęgniarstwa  internistycznego
 • licencjat plg. Truchan Barbara - specjalista w dziedzinie  pielęgniarstwa  internistycznego
 • mgr plg. Wiśniewska Małgorzata - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
 • Zalewska Małgorzata - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Żendzian  Edyta - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i pediatrycznego
 • mgr  Sokołowska Jadwiga 
 • mgr plg. Wyłuda Ewa - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Pozostały personel:

Dietetyk:

 • mgr Zambrzycka Paulina
 • mgr Boruch Karolina

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

Poradnia Immunologiczna

strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-imunnologiczna/

tel.:+48 85 74 50 624

e-Rejestracja

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00 

Poradnia Schorzeń Metabolicznych

strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-schorzen-metabolicznych/

tel.:+48 85 74 50 624

e-Rejestracja

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00

Poradnia Reumatologiczna

strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-reumatologiczna/

tel.:+48 85 74 50 577

e-Rejestracja

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00

Ustalenie terminu hospitalizacji

W celu ustalenia terminu hospitalizacji  w Klinice Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości należy zadzwonić w godzinach 12.00 - 14.00 pod numer 85 7450 712 podając dane niezbędne do wpisania pacjenta do kolejki:

 • imię i nazwisko dziecka, nr PESEL
 • wiek
 • przyczynę hospitalizacji
 • telefon kontaktowy
 • dane lekarza kierującego

Bardzo prosimy o telefon do Kliniki 2-3 dni przed terminem wyznaczonego przyjęcia do Kliniki w celu potwierdzenia terminu hospitalizacji.

W dniu planowej hospitalizacji należy:
 • Zgłosić się o godz. 8.00 do Izby Przyjęć Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (ul. Waszyngtona 17). Do Izby Przyjęć dostaną się Państwo przez główne wejście do szpitala.
 • Posiadać aktualne skierowanie do Kliniki Pediatrii, Reumatologii,Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości  wystawione przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę. Skierowanie musi odpowiadać profilowi działalności diagnostyczno-leczniczej Kliniki (patrz poniżej). Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy hospitalizacji w przypadku skierowań niezgodnych z profilem jednostki i przekierowaniem pacjenta do właściwej jednostki.
 • Posiadać komplet wcześniejszej dokumentacji medycznej (karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji, książeczkę zdrowia dziecka, kserokopie dokumentacji medycznej z POZ lub poradni specjalistycznych, wyniki badań laboratoryjnych, wyniki ostatnich badań obrazowych tj. zdjęcia RTG, badania USG)
 • Posiadać bieliznę na zmianę, kapcie, przybory higieny osobistej dla dziecka.
 • Jeżeli to możliwe prosimy aby dziecko było na czczo, co pozwoli na skrócenie czasu hospitalizacji.

W przypadku małych dzieci możliwe jest pozostawanie jednego z rodziców (lub innego opiekuna) wraz z dzieckiem przez całą dobę. Jednakże z przyczyn organizacyjnych i ograniczonych możliwości lokalowych Klinika nie jest w stanie zapewnić miejsca do spania.
Na terenie Szpitala UDSK istnieje za dodatkową opłatą możliwość skorzystania z hotelu dla rodziców (liczba miejsc ograniczona). Prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z tych miejsc podczas przyjęcia w Klinice personelowi pielęgniarskiemu.
Matkom karmiącym staramy się zapewnić miejsca do spania przy dziecku.

Jednocześnie rodzice dzieci hospitalizowanych w Klinice mogą skorzystać z ryczałtowej opłaty za miejsce do parkowania na terenie Szpitala na podstawie pieczątki na bilecie za parkowanie - prosimy każdorazowo przed zamiarem wyjazdu z terenu szpitala zgłaszać się w tej sprawie do punktu pielęgniarskiego.

Po wypisie:

W niektórych przypadkach możliwe jest, że otrzymają Państwo zalecenie zgłoszenia się do Kliniki w celu odebrania wyników badań, których termin realizacji przekracza czas pobytu w szpitalu. W takiej sytuacji prosimy o zgłaszanie się do Kliniki po godzinie 12.00 po uprzednim telefonicznym uzyskaniu informacji, że wyniki badań są już dostępne. Oryginały wyników są integralną częścią dokumentacji medycznej pacjenta i muszą pozostać w archiwum Szpitala. Dlatego prosimy o zgłaszanie się z Kartą Informacyjną (otrzymaną przy wypisie), do której wyniki badań zostaną dopisane przez lekarza prowadzącego.

Klinika oferuje całodobową opiekę nad pacjentami w wieku 0 – 18 lat, dysponując 20-łóżkową bazą. Zasadniczy zakres działalności dotyczy immunologii klinicznej i niedoborów odporności, reumatologii dziecięcej, schorzeń rzadkich i ultra-rzadkich oraz pediatrii ogólnej.

Profil diagnostyczno-terapeutyczny Kliniki obejmuje:

 • Diagnostykę pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, zespołów gorączek cyklicznych, leczenie substytucyjne immunoglobulinami podskórnymi i dożylnymi w ramach programu lekowego NFZ, immunoprofilaktyka dzieci z grup wysokiego ryzyka i przewlekle chorych.
 • Kompleksową diagnostykę i leczenie chorób reumatologicznych, schorzeń zapalnych stawów oraz układowych chorób tkanki łącznej u dzieci i młodzieży: terapia konwencjonalna oraz leczenie biologiczne pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym w ramach programu lekowego NFZ.
 • Pierwotne i wtórne zaburzenia metabolizmu kostnego – w tym leczenie bisfosfonianami ciężkich i umiarkowanych postaci wrodzonej łamliwości kości (osteogenesis imperfecta), rzadkich chorób metabolicznych kości i zaawansowanych postaci osteoporoz wtórnych u dzieci. Zaburzenia metabolizmu mineralnego i wapniowo-fosforanowego, w tym deficytów witaminy D i krzywicy.
 • Choroby metaboliczne i wrodzone błędy metaboliczne (choroby rzadkie i ultra-rzadkie): fenyloketonuria i inne wrodzone wady metabolizmu, w tym enzymatyczna terapia zastępcza pacjentów z mukopolisacharydozami (program lekowy NFZ), zaburzenia przemian lipidów (hipercholesterolemie i hipertriglicerydemie rodzinne).
 • Diagnostykę medyczną (somatyczną) zaburzeń odżywiania oraz niedożywienia, nadwagi / otyłości i zespołu metabolicznego. Postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i poradnictwo dietetyczne w zaburzeniach odżywiania i rzadkich chorobach metabolicznych.

 logo UMB

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-pediatrii-i-zaburzen-rozwoju-dzieci-i-mlodziezy

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ