szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Klinika Pediatrii i Nefrologii

Klinika Pediatrii i Nefrologii

Kierownik:
Prof. dr hab. n. med. Anna Maria Wasilewska – specjalista pediatra, specjalista nefrolog, nefrolog dziecięcy
e-mail: anna.wasilewska@udsk.pl 


Zastępca Kierownika Kliniki:
Dr hab. n. med. Katarzyna Taranta-Janusz – specjalista pediatrii i nefrologii dziecięcej
e-mail: katarzyna.taranta@wp.pl
Telefon: + 48 85 74 50 651


Sekretariat: Helena Miniuk
e-mail: kln.nefrologia@udsk.pl   iklinped@umb.edu.pl

Telefony: +48 85 74 50 821
Faks: +48 85 742 35 80

Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr plg. Beata Anna Gryko
Telefon: +48 85 745 08 24

Zastępca pielęgniarki Oddziałowej: mgr plg. Anna Kasperuk
Telefon: +48 85 74 50 934

Lekarz dyżurny po godz. 15.00 : +48 85 74 50 825

Odcinek dzieci małych (noworodkowo-niemowlęcy):
Pokój asystentów: +48 85 74 50 823, +48 85 74 50 658
Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 826, +48 85 74 50 827

Odcinek dzieci starszych, dializy:
Pokój asystentów: +48 85 74 50 828, +48 85 74 50 790
Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 829

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Pracownie
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Zespół lekarski:
 • Dr hab. n. med.  Agata Korzeniecka –Kozerska – adiunkt, specjalista pediatra, specjalista nefrolog, nefrolog dziecięcy, tel.: +48 85 74 50 663
 • Dr hab. n. med. Katarzyna Taranta –Janusz –adiunkt, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy, tel.: +48 85 74 50 651
 • Dr n. med. Iwona Jadeszko – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista nefrolog, tel.: +48 85 74 50 823
 • Dr n. med. Elżbieta Kuroczycka – Saniutycz – starszy asystent, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy, tel.: +48 85 74 50 790
 • Dr n. med. Alina Puczko – Michalczuk – starszy asystent, pediatra, specjalista neonatolog, tel.: +48 85 74 50 823
 • Dr n. med. Agnieszka Rybi – Szumińska – adiunkt, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy,tel.: +48 85 74 50 790
 • Dr n. med. Anna Sabasińska – starszy asystent, specjalista pediatra, tel.: +48 85 74 50 823
 • Dr n. med. Małgorzata Smółko – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista nefrolog, tel.: +48 85 74 50 525
 • Dr n. med. Edyta Tenderenda – Banasiuk – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista neonatolog, tel.: +48 85 74 50 658
 • Dr n. med. Piotr Protas – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista nefrolog, tel.: +48 85 74 50 790
 • Lek. Anna Gładka – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista nefrolog dziecięcy, tel.: +48 85 74 50 790
Rezydenci:
 • Lek. Katarzyna Werbel – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Natalia Wiśniewska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Marta Janicka-Sielatycka – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Katarzyna Kazberuk – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Karolina Brzozowska- w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Joanna Bagińska– w trakcie specjalizacji z pediatrii
Zespół pielęgniarski:
 • Mgr plg. Beata Gryko – pielęgniarka oddziałowa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Mgr plg. Anna Kasperuk – zastępca pielęgniarki oddziałowej – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Mgr plg.. Ewa Chomicka– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Mgr plg. Mariola Monika Chlabicz
 • Mgr plg. Jadwiga Szostak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Mgr plg. Marta Czygier – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Mgr plg. Joanna Chilimoniuk– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Mgr plg.  Ewa Kierdylewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Mgr plg. Katarzyna Stepaniuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Mgr plg. Marta Krysztopowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Mgr plg. Małgorzata Nalewajek – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Mgr plg. Kulikowska Wioleta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Mgr plg. Dorota Borowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Mgr plg. Beata Dąbrowska
 • Mgr plg. Marta Bubieniec – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Maria Muśko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Teresa Mikołajczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Irena Szatyłowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Joanna Czaczkowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Ewa Kojta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Katarzyna Abłażewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Katarzyna Furmankiewicz
 • Licencjat plg. Violetta Karpowicz– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Iwona Boguska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Starsza pielęgniarka Dorota Klim – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza pielęgniarka Edyta Rodakiewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza pielęgniarka  Elżbieta Niczyporuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza pielęgniarka Iwona Szapiel – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza pielęgniarka Maria Danowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza pielęgniarka Agnieszka Bzdela – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza pielęgniarka Elżbieta Sidor – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Pozostały personel:
 • Diagnosta Laboratoryjny: mgr Aleksandra Perestret tel. +48 85 74 50 756
 • Fizjoterapeuta: Starszy fizjoterapeuta Urszula Rusiłowicz tel. +48 85 74 50 791
 • Rejestratorka medyczna: Helena Miniuk tel. +48 85 74 50 794

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

Opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). 

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. W/w dokumenty należy zabrać na umówiona wizytę/ hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Poradnia Nefrologiczna

strona kliniki: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-nefrologiczna/

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00 

tel.: +48 85 74 50 585 (Rejestracja Ogólna)

e-Rejestracja

telefon poradni: +48 85 74 50 525

Poradnia Patologii Noworodka

rejestracja pacjentów od poniedziałku od piątku w godz. 07:30 – 15.00 

strona kliniki: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-patologii-noworodka/

tel.: +48 85 74 50 585

e-Rejestracja

telefon poradni: +48  85 74 50 524

Poradnia Patologii Noworodka obejmuje opieką medyczną noworodki przedwcześnie urodzone i noworodki donoszone leczone uprzednio w naszym szpitalu oraz kierowane przez Lekarzy Rodzinnych.
Poradnia sprawuje opiekę specjalistyczną nad noworodkami i wcześniakami w zakresie problemów zdrowotnych występujących od urodzenia do 12 m.ż., w szczególności słabego przyrostu masy ciała, hiperbilirubinemii, powikłań związanych z wcześniactwem.

Więcej: http://zdrowie.gazeta.pl/poradyzdrowie/pytanie/36121

Pracownia Kamicy Układu Moczowego i Tubulopatii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Maria Wasilewska – adiunkt, specjalista pediatra

Diagnosta laboratoryjny: mgr Aleksandra Perestret, telefon: +48 85 74 50 756

W Pracowni Kamicy Dróg moczowych i Tubulopatii prowadzona jest dokładną oceną składu chemicznego kamieni nerkowych oraz stanu zagrożenia kamica metodą spektrofotometryczną,  co pozwala na rozpoznanie rodzaju kamicy nerkowej oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Pracownia Urodynamiki i Uroterapii

Kierownik: dr hab. n. med. Agata Korzeniecka- Kozerska – adiunkt, specjalista pediatra, specjalista nefrolog, nefrolog dziecięcy

telefon: +48 85 74 663

Z-ca Kierownika: dr n. med.  Elżbieta Kuroczycka-Saniutycz - starszy asystent, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy

Pozostały personel:

 • Lek. med. Joanna Bagińska - w trakcie specjalizacji z pediatrii, tel.: +48 85 74 50 828
 • Piel. Elżbieta Sidor-specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, tel.: +48 85 74 50 791
 • Urszula Rusiłowicz – fizjoterapeuta, tel.: +48 85 74 50 793

W nowocześnie wyposażonej Pracowni Urodynamiki i Uroterapii prowadzone są następujące zabiegi diagnostyczne oraz terapeutyczne:

Pracownia diagnostyki nadciśnienia tętniczego i wysiłku fizycznego:

Kierownik: lek. med. Anna Gładka – starszy asystent, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy

telefon: +48 85 74 50 790

Pracownia diagnostyki nadciśnienia tętniczego oraz wysiłku fizycznego realizuje kompleksową diagnostykę nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży oraz realizuje profilaktyczny program zapobiegania otyłości wieku rozwojowego za pomocą monitorowania zaplanowanego wysiłku fizycznego przy udziale aktigrafów.

Pracownia diagnostyki kłębuszkowych zapaleń nerek i schorzeń uwarunkowanych genetycznie:

Kierownik: dr n. med. Agnieszka Rybi-Szumińska – adiunkt, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy

telefon: +48 85 74 50 790           

Biopsja nerki: dr n. med. Piotr Protas - starszy specjalista, pediatra, nefrolog dziecięcy

telefon: +48 85 74 50 790 

Diagnostyka Zespołu Alporta: dr hab. n. med. Katarzyna Taranta-Janusz –adiunkt, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy

telefon: +48 85 74 50 651

Pracownia diagnostyki kłębuszkowych zapaleń nerek i schorzeń uwarunkowanych genetycznie oraz  Pracownia Wad Układu Moczowego umożliwia pełną diagnostykę, w tym genetyczną wybranych schorzeń nerek i dróg moczowych.

Pracownia Wad Układu Moczowego

Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Taranta-Janusz–adiunkt, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy

telefon: +48 85 74 50 651

Pododdział Dializ

Kierownik:  Dr n. med. Ryszard Marian Wierciński –specjalista pediatra, specjalista nefrolog

Telefon: +48 85 74 50 792

Pracownicy: Dr n. med. Iwona Jadeszko

                     Dr n. med. Elżbieta Kuroczycka-Saniutycz

                     Dr n. med. Agnieszka Rybi-Szumińska

Pielęgniarka koordynująca: Mgr plg. Anna Kasperuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Telefon: +48 85 74 50 934

Stacja Dializ prowadzi leczenie nerkozastępcze pacjentów z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek, ostrymi zatruciami oraz schorzeniami ogólnoustrojowymi wymagającymi zastosowania technik ciągłych lub plazmaferezy.

Posiada 2 stanowiska do hemodializ. 

Pracownicy Stacji Dializ opiekują się również dziećmi ze schyłkową niewydolnością nerek wymagającymi leczenia przy pomocy domowej dializy otrzewnowej. W dyspozycji Kliniki są cyklery typu HOMECHOICE CLARIA firmy Baxter z możliwością zdalnego monitoringu pracy urządzenia i jego programowania. Cyklery są udostępnione nieodpłatnie przez firmę Baxter.

Znaczącą rolę w funkcjonowaniu Stacji Dializ pełni zespół pielęgniarski, posiadający kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne oraz specjalizacje pediatryczne.
Wykwalifikowany zespół lekarski i pielęgniarski posiada odpowiednie umiejętności techniczne, wykorzystywane przy prowadzaniu leczenia nerkozastępczego.

Klinika Pediatrii i Nefrologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego specjalizuje się w leczeniu chorób układu moczowego oraz patologii okresu noworodkowego.

Nasza baza diagnostyczno-terapeutyczna to 32 łóżka podzielone na: odcinek dzieci starszych-13 łóżek ,odcinek noworodkowo-niemowlęcy-13 łóżek, Pododdział Dializ z 6 łóżkami, 2 stanowiskami do hemodializ i 1 do ostrej dializy otrzewnowej, pracownie diagniostyczne oraz 2 poradnie specjalistyczne (nefrologiczna, neonatologiczna).

Prowadzimy nowoczesną diagnostykę i leczenie dzieci z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami układu moczowego takimi jak: ostra niewydolność nerek, przewlekła choroba nerek, kłębuszkowe zapalenia nerek, wady układu moczowego, nawracające infekcje dróg moczowych, kamica układu moczowego, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych, moczenie nocne.

W pododdziale noworodkowo-niemowlęcym dysponujemy 8 salami przeznaczonymi do leczenia noworodków oraz dzieci w wieku do dwóch lat.

Leczymy noworodki z następującymi jednostkami chorobowymi: urodzone przedwcześnie i/lub z niską masą ciała, zapalenia płuc i oskrzeli nie wymagające stosowania sztucznej wentylacji , żółtaczki patologiczne, diagnostyka i leczenie wybranych wad wrodzonych. Obejmujemy leczeniem wcześniaki i ciężko chore noworodki zapewniając im pobyt w inkubatorach. Oddział dysponuje inkubatorami, lampami do fototerapii; dodatkowym sprzętem medycznym jak kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne.

W wydzielonym Pododdziale Dializ, prowadzone są procedury zabiegowe takie jak: dializa otrzewnowa manualna oraz automatyczna, hemodializa, czy zabiegi plazmaferezy. Mamy do dyspozycji nowoczesne aparaty do automatycznej dializy otrzewnowej prowadzonej zarówno w oddziale jak i w domu pacjenta.

Zatrudniamy pediatrów będących dodatkowo specjalistami w zakresie różnych dziedzin medycyny. Doświadczenie zawodowe zdobyli w renomowanych ośrodkach pediatrycznych w kraju i zagranicą. Większość personelu pielęgniarskiego pracującego w Klinice posiada wyższe wykształcenie, specjalizację pediatryczną, neonatologiczną lub anestezjologiczną oraz kwalifikacje zdobyte na kursach np. dializoterapii.

Rodzice i opiekunowie naszych pacjentów są zachęcani, by przez całą dobę przebywali przy łóżku chorego, współpracując z zespołem lekarsko-pielęgniarskim. Obecność rodziców i opiekunów stwarza dziecku poczucie bezpieczeństwa. W Oddziale jest pokój zabaw wyposażony w sprzęt i zabawki odpowiednie do wieku naszych pacjentów. Dzieci mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych i szkolnych prowadzonych przez wykwalifikowany personel pedagogiczny.

Wielu naszych pacjentów po zakończeniu hospitalizacji wymaga dalszej opieki specjalistycznej, która jest realizowana w Poradni Patologii Noworodka i Poradni Nefrologicznej.

 logo UMB

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-pediatrii-i-nefrologii

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ