szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

Wynik konkursu „Telemedycyna w Dziecięcych Szpitalach Przyszłości”

„TelePrzyjaciele od Serca” – Diagnostyka arytmii u dzieci i młodzieży zgłaszającej się do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z wykorzystaniem urządzeń telemedycznych i zdalnego kardiomonitoringu. – projekt będzie realizowany przez Klinikę Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

Kierownik:
prof. zw. dr hab. n. med. Artur Tadeusz Bossowski  – spec. chorób dzieci, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej,  Konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
e-mail: artur.bossowski@udsk.pl


Zastępca Kierownika Kliniki:
dr n. med. Jerzy Wójtowicz
e-mail: jerzywojt@op.pl


Sekretariat: Aneta Gryczewska
e-mail: kln.endokrynologia@udsk.pl

Telefony: +48 85 74 50 732, faks: +48 85 74 50 730

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Katarzyna Drwal
Telefon: +48 85 74 50 733

Dyżurka lekarska :

 • Endokrynologia/Diabetologia +48 85 74 50 724
 • Kardiologia +48 85 74 50 726

Dyżurka pielęgniarska:

 • Endokrynologia/Diabetologia+48 85 74 50 722
 • Kardiologia +48 85 74 50 727

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Pracownie
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Zespół lekarski:
 • prof. zw. dr hab. n. med. Artur Bossowski – spec. chorób dzieci, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej,  Konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • dr n. med. Jerzy Wójtowicz – spec. chorób dzieci, kardiologii, Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii dziecięcej
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Głowińska-Olszewska – spec. chorób dzieci, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • dr n. med. Marcin Baran- spec. chorób dzieci, kardiologii dziecięcej
 • dr n. med. Hanna Borysewicz-Sańczyk- spec. chorób dzieci, endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • dr n. med. Andrzej Hryniewicz- spec. chorób dzieci, kardiologii dziecięcej
 • dr n. med. Janusz Pomaski- spec. chorób dzieci, endokrynologii
 • dr n. med. Beata Sawicka- spec. chorób dzieci, endokrynologii, spec. z endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • dr n. med. Kornel Semeran- spec. chorób dzieci, kardiologii dziecięcej
 • dr n. med. Joanna Tołwińska- spec. chorób dzieci, kardiologii dziecięcej
 • dr n. med. Katarzyna Wojtkielewicz- spec. chorób dzieci, kardiologii dziecięcej
 • lek. Justyna Michalak- spec. chorób dzieci, endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • lek. Agnieszka Polkowska – spec. w dziedzinie pediatrii, spec. z endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • lek. Aneta Zasim- spec. chorób dzieci, endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • lek. Anna Kadłubiska– spec. chorób dzieci, w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej
 • lek. Milena Jamiołkowska - Sztabkowska - spec. endokrynologii i diabetologii dziecięcej, w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Klaudyna Noiszewska - spec. endokrynologii i diabetologii dziecięce
 • lek. Karolina Stożek – spec. z endokrynologii i diabetologii dziecięcej
Rezydenci:
 • lek. Katarzyna Masłowska - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Stanisław Trzebuchowski - w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • lek. Aleksandra Szatyłowicz - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Paulina Czarnecka - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Joanna Peczyńska - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Hanna Krupskaya - w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej
 • lek. Magdalena Zakrzewska - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Magdalena Sulik - w trakcie specjalizacji z pediatrii
Zespół pielęgniarski:
 • mgr plg. Katarzyna Drwal – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i diabetologicznego
 • mgr plg. Wiesława Bogojło – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i neonatologicznego
 • mgr plg. Renata Białopotocka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Agnieszka Borkowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • lic. plg. Aleksandra Daszuta - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Grażyna Dąbrowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Anna Filipczuk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Iwona Gawędzka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Ewa Hryszko - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Anna Karpińska
 • mgr plg. Dorota Kuczko-Girucka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Małgorzata Nierodzik- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Jolanta Olszewska -specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • lic. plg. Halina Orłowska
 • plg. Ewa Pacuk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Podlaska Elżbieta - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i diabetologicznego
 • lic. plg. Małgorzata Rogalska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Emilia Staleńczyk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • plg. Marta Szczytko - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Edyta Szymczyk
 • mgr plg. Barbara Tarasiuk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Małgorzata Trusiewicz - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Katarzyna Tymińska-Kuc
 • mgr plg. Katarzyna Wendołowicz - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Beata Więckowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Anna Witos - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • plg. Anna Wojcieszuk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Natalia Wóltańska
Psycholog:
 • mgr Izabela Łazarczyk
St. Dietetyk:
 • Halina Woszczenko

Technicy medyczni:
 • tech. Edyta Oniśko – technik elektroradiologii
 • tech. Teresa Półkośnik – technik elektroradiologii

Rejestratorka: Marta Łukaszewicz

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

Poradnia Endokrynologiczna

Strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-endokrynologiczna/

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 12:30 – 14:45

tel.: +48 85 74 50 517 

e-Rejestracja

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

Poradnia cukrzycowa / diabetologiczna

Strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-diabetologiczna/

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00 

tel.: +48 85 74 50 516 

e-Rejestracja

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

Poradnia Kardiologiczna

Strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/689-2/

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00 

tel.: +48 85 74 50 529 

e-Rejestracja

Pracownia Echokardiograficzna I

Kierownik: dr n. med. Jerzy Wójtowicz

Z-ca Kierownika:dr n. med. Andrzej Hryniewicz

Tel: +48 85 74 50 659

Wykonywane Badania:

 • echokardiografia przezklatka (TTE)

Pracownia Echokardiograficzna II

Kierownik: dr n. med. Joanna Tołwińska

Z-ca Kierownika:dr n. med. Katarzyna Wojtkielewicz

Tel: +48 85 74 50 736

Wykonywane Badania:

 • echokardiograficzne przezklatkowe z obrazowaniem 3D i badania TEE

Pracownia ultrasonograficzna schorzeń endokrynologicznych

Kierownik: dr n. med. Beata Sawicka

Z-ca Kierownika:dr n. med. Hanna Borysewicz-Sańczyk

Tel: +48 85 74 50 736

Wykonywane Badania:

 • wykonywanie i opisywanie badania usg tarczycy z elestografią

Pracownia holterowska EKG i ABPM

Kierownik: dr n. med. Marcin Baran

Z-ca Kierownika: dr n. med. Kornel Semeran

Tel: +48 85 74 50 714

Wykonywane Badania:

 • Analiza całodobowego monitorowania ekg
 • Opisywanie Tilt-Testu
 • Analiza całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi

Pracownia badań wysiłkowych

Kierownik: lek. Agnieszka Polkowska

Z-ca Kierownika: 

Tel: +48 85 74 50 600

Wykonywane Badania:

 • Wykonywanie i opisywanie prób wysiłkowych
 • Wykonywanie Tilt-Testu (próby pionizacyjnej)
 • Wykonywanie próby z adenozyną
 • Wykonywanie próby z Betablokerem

Gabinet edukacji diabetologicznej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Barbara Głowińska-Olszewska 

Z-ca Kierownika: 

Wykonywane Badania:

 • Szkolenie pacjentów i rodziców dzieci z cukrzycą.

Pracownia USG w Poradni Endokrynologicznej

Kierownik: dr n. med. Janusz Pomaski

Pracownia ECHO w Poradni Kardiologicznej

Kierownik: dr n. med. Katarzyna Wojtkielewicz

Z-ca Kierownika: dr n. med. Marcin Baran

Pracownia Pomiaru Centralnego Ciśnienia Tętniczego

Kierownik: lek. Katarzyna Masłowska

Gabinet psychologa:

mgr Izabela Łazarczyk

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego specjalizuje się w leczeniu zaburzeń endokrynologicznych w tym niskorosłości w przebiegu niedoczynności przysadki i insulinopodobnego czynnika wzrostu 1, cukrzycy typu I, schorzeń tarczycy i nadnerczy oraz chorób układu krążenia. Nasza baza obejmuje 30 łóżka podzielone na Oddział Endokrynologii i Diabetologii, w tym sala intensywnego nadzoru diabetologicznego oraz Pododdział Kardiologii z salami dla dzieci młodszych (noworodki, niemowlęta, dzieci małe) oraz dzieci starszych. Ponadto Klinika dysponuje Pracowniami: echokardiografii, ultrasonografii z elastografią, Pracownią holterowską i ABPM oraz Pracownią badań wysiłkowych. Na terenie Kliniki funkcjonuje gabinet edukacyjny i gabinet psychologa.

Profile Kliniki:

Endokrynologiczne

 1. Diagnostyka i leczenie dzieci i młodzieży ze schorzeniami endokrynologicznymi w tym:
 • zaburzeniami wzrastania, przedwczesnym lub opóźnionym pokwitaniem, -schorzeniami nadnerczy i tarczycy, -chorobami podwzgórza i przysadki mózgowej.
 1. Prowadzenie programów lekowych:
 • leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, z niską urodzeniową masą ciała w stosunku do wieku ciążowego (SGA), zespołem Turnera, zespołem Prader-Willego,
 • leczenie rekombinowanym insulinopodobnym czynnikiem wzrostu typu 1 dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1,
 • leczenie dojrzewania płciowego triptoreliną dzieci z przedwczesnym dojrzewaniem płciowym.
 1. Szkolenie w zakresie stosowania hormonu wzrostu i IGF-1 u pacjentów objętych programami lekowymi.
 2. Wykonywanie badań ultrasonograficznych tarczycy z użyciem techniki elastografii (ocena zmian guzkowych i ogniskowych w tarczycy). W przypadku zmian podejrzanych zgodnie z rekomendacjami PTE patomorfolog wykonuje biopsję aspiracyjną cienkoigłową.

Diabetologiczny

 1. Diagnostyka oraz leczenie dzieci i młodzieży do 18 roku życia z następującymi schorzeniami: cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, cukrzyca wtórna, cukrzyca uwarunkowaną genetycznie, cukrzyca związana z mukowiscydozą, stany przedcukrzycowe, inne zaburzenia w gospodarce węglowodanowej, nadwaga i otyłość, zespół metaboliczny, choroby współistniejące z cukrzycą.
 2. Leczenie ostrych powikłań cukrzycy w ramach sali intensywnego nadzoru.
 3. Leczenie dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 z zastosowaniem zaawansowanych technologii diabetologicznych (osobiste pompy insulinowe, systemy ciągłego monitorowania glikemii)
 4. Zajęcia edukacyjne i reedukacyjne dzieci chorych na cukrzycę i ich rodzin z zakresu pełnej samokontroli, żywienia oraz leczenia za pomocą osobistych pomp insulinowych oraz systemów ciągłego monitorowania glikemii. Dzięki współpracy międzyośrodkowej mamy możliwość diagnozowania wątpliwych typów cukrzycy (badania immunologiczne, genetyczne), rozpoznajemy cukrzyce monogenowe.
 5. STRATEGMED – „Terapia komórkowa cukrzycy typu 1 w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127 oraz przeciwciało anty-CD20 – badanie randomizowane”. Link do programu STRATEGMED: http://strategmed.tregs.gumed.edu.pl

Kardiologiczny

Klinika jako jedyna w całym makroregionie posiada wydzielone łóżka dla dzieci i młodzieży z problemami kardiologicznymi. Łącznie z poradnią kardiologiczną obejmuje opieką ok. 32 tyś chorych. Zatrudnia wysokospecjalistyczną kadrę medyczną - 5 lekarzy ze specjalizację z kardiologii oraz 2 w trakcie specjalizacji (w całej Polsce jest jedynie 150 specjalistów z kardiologii dziecięcej). Jest jednostką dobrze wyposażoną w kardiologiczny sprzęt specjalistyczny: elektrokardiografy, echokardiografy, stres test, zestawy do wielogodzinnego monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego (Holter, ABPM), zestaw do Tilt testu. Umożliwia to diagnozowanie i prowadzenie dzieci z różnymi schorzeniami układu sercowo– naczyniowego. Personel kliniki zajmuje się problemami nadciśnienia tętniczego, omdleń, wad serca wrodzonych i nabytych. Rocznie w Polsce na 1000 żywo urodzonych noworodków 5 – 10 z nich ma wadę serca. W klinice dzieci z terenu całego województwa są szczegółowo diagnozowane i kwalifikowane do zabiegów kardiochirurgicznych. Profil kliniki obejmuje diagnostykę i terapię zaburzeń rytmu serca z możliwością obrazowania MRI i Angio CT. Ponadto w zakres działania kliniki wchodzi kardiologia interdyscyplinarna zajmująca się zaburzeniami układu krążenia w innych jednostkach chorobowych dotyczących dzieci i młodzieży. 

Klinika posiada akredytację do prowadzenia specjalistycznego szkolenia lekarzy z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz kardiologii dziecięcej i kardiologii dorosłych (część pediatryczna). Corocznie organizuje też kursy dokształcające dla lekarzy z zakresu endokrynologii i kardiologii dziecięcej w ramach CMKP.

Programy edukacyjne

Edukacja dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 jest kluczowym elementem terapii. Warsztaty, obozy dla dzieci i młodzieży żyjących z cukrzycą są korzystnym i skutecznym narzędziem edukacyjnym. Członkowie zespołu diabetologicznego, opiekujący się pacjentami poniżej 18 roku życia przebywającymi na koloniach bez rodziców, sprawują tam intensywną opiekę medyczną, obejmującą również dyżury nocne. Postępując wg opisanych Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, zespół diabetologiczny Kliniki, przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Białymstoku, przez wiele lat organizował kolonie dla dzieci, gdzie nasi pacjenci, czasem już od 6. roku życia, przebywali bez rodziców, w grupie rówieśników z cukrzycą i zdrowych, ucząc się samodzielności w planowaniu żywienia, bezpiecznego podejmowania niezwykle ważnej w terapii aktywności fizycznej. Ponadto pod czujnym okiem edukatora diabetologicznego odbywali wycieczki i poznawali innych, dorosłych już, ludzi fantastycznie funkcjonujących z cukrzycą i realizujących swoje marzenia (np. spotkania z Michałem Jelińskim, wioślarzem chorym na cukrzycę typu 1, mistrzem olimpijskim z 2008 z Pekinu). Z naszymi młodymi pacjentami cyklicznie spotykają się piłkarze Jagiellonii i inni sportowcy zachęcając do regularnej aktywności fizycznej.

 logo UMB

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-pediatrii-endokrynologii-diabetologii-z-pododdzialem-kardiologii

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ