szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej

p.o. Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Bożena Skotnicka – spec. otolaryngolog, spec. otolaryngolog dziecięcy
e-mail: 


Zastępca Kierownika Kliniki:
dr n. med. Artur Goździewski – spec. otolaryngolog, spec. otolaryngolog dziecięcy


Sekretariat: Dorota Sakowska
e-mail: kln.otolaryngologia@udsk.pl

Telefony: +48 85 7-450-832

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr plg. Anna Bagniuk-Plewa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Telefon: +48 85 74 50 831

Dyżurka lekarska : +48 85 74 50 834

Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 836

Pracownia Audiologiczna: +48 85 74 50 503

Rejestratorka medyczna: mgr Aneta Sadowska
Telefon: 85 74 50 523

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Rady dla Rodziców
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Zespół lekarski:

 • dr hab. Bożena Skotnicka - spec. otolaryngologii, spec. otolaryngologii dziecięcej
 • dr n. med. Artur Goździewski - spec. otolaryngologii, spec. otolaryngologii dziecięcej
 • dr n. med. Małgorzata Piszcz - spec. otolaryngologii, spec. otolaryngologii dziecięcej
 • dr n. med. Justyna Rutkowska - spec. otolaryngologii, spec. z audiologii i foniatrii
 • dr n. med. Aneta Konopka - spec. otolaryngologii, w trakcie specjalizacji z otolaryngologii dziecięcej
 • lek. Joanna Poniatowska - spec. otolaryngologii, spec. foniatrii
 • lek. Anna Ziniewicz - spec. otolaryngologii, w trakcie specjalizacji z otolaryngologii dziecięcej
 • lek. Anna Łukaszewicz - spec. otolaryngologii, w trakcie specjalizacji z otolaryngologii dziecięcej
 • lek. Mateusz Zonenberg - spec. otolaryngologii dziecięcej

Zespół pielęgniarski:

 • plg. Barbara Szymańska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Bożena Cieszyńska
 • Ewa Jurewicz
 • mgr plg. Marianna Kozłowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Halina Kułakowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Katarzyna Lipska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Dorota Miastkowska
 • mgr plg. Regina Prochorowa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania
 • plg. Joanna Siemionowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • plg. Anna Makuła – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Anna Oksiejczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Małgorzata Szóstko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Kamila Dobrowolska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Pozostali pracownicy:

 • mgr Agnieszka Prus – logopeda
 • plg Beata Malicka (posiada licencję na wykonywanie badan słuchu) – Pracownia Audiologiczna
 • mgr Mariola Falkowska (st. technik elektroradiologii) – Pracownia Audiologiczna
 • plg Katarzyna Gryko – Pracownia Audiologiczna przy Poradniach Przyklinicznych

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań W/w dokumenty należy zabrać na umówiona wizytę/ hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Poradnia Laryngologiczna

strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-laryngologiczna/

tel.: +48 85 74 50 534

e-Rejestracja

Pielęgniarka: Katarzyna Gryko specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00 

Poradnia Audiologii i foniatrii

strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-audiologiczna/

tel.:  +48 85 74 50 534

e-Rejestracja

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00

Poradnia Logopedyczna

strona poradni:

tel.:  +48 85 74 50 526

e-Rejestracja

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00

UZGADNIANIE TERMINÓW LECZENIA OPERACYJNEGO

Pacjent posiadający skierowanie do Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej wystawione przez otolaryngologa/otolaryngologa dziecięcego, może uzgodnić termin zabiegu operacyjnego telefonicznie pod numerem telefonu 85 7-450-523 w godz. 9.00-14.00 w dni robocze, oprócz piątków. Wskazane jest jednak, aby pacjent skierowany do leczenia operacyjnego był, przed ustaleniem terminu zabiegu, zbadany przez lekarza Kliniki.

W tym celu: należy zgłosić się z dzieckiem i posiadanym skierowaniem w dni powszednie w godzinach 11.00-13.00 do Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, III piętro, pok. 1316. Po badaniu zostanie ustalony termin przyjęcia

Jeśli dziecko zostanie zapisane telefonicznie, należy w terminie 14 dni dostarczyć skierowanie osobiście lub przesłać go listem poleconym na adres Kliniki. W przeciwnym razie pacjent zostanie usunięty z listy oczekujących.

Adres:
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

Rejestracja do zabiegu operacyjnego: mgr Aneta Sadowska tel. +48 85 7-450-523
od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-14.00

 PRZYJĘCIE DO KLINIKI OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ

 1. Niezbędna dokumentacja
 • Książeczka zdrowia dziecka z wpisem o dokonanych szczepieniach lub zaświadczenie o szczepieniach.
 • Informacja o schorzeniach ogólnoustrojowych: kardiologicznych, neurologicznych, alergologicznych, endokrynologicznych, chorobach układu oddechowego, układu moczowego; w przypadku, gdy u dziecka rozpoznane są określone dolegliwości (np. szmer nad sercem) rodzic powinien dostarczyć dokumentację medyczną na ten temat, ewentualnie zaświadczenie od lekarza leczącego.
 • Informacja o przyjmowanych lekach.
 1. Przyjęcie na oddział
 • W wyznaczonym terminie należy zgłosić się ok. godz. 9.00 do Izby Przyjęć – dziecko powinno być na czczo (bez jedzenia i picia), wskazane jest dostarczenie próbki moczu do badania.
 • Dziecko do zabiegu operacyjnego powinno być zdrowe, nie może mieć kontaktu z chorobami zakaźnymi – odstęp minimum 3 tygodnie.
 • W przypadku choroby lub innych przeszkód należy skontaktować się z Kliniką – te. 85 7-450-523.
 • Między zabiegiem a szczepieniami zgodnymi z kalendarzem szczepień należy zachować odstęp:
  • p/gruźlicy i polio – 6 tygodni,
  • p/WZW, śwince, różyczce, odrze – 3 tygodnie,
  • p/Di-Per-Te – 3 dni.
 • Dziecko powinno posiadać przybory toaletowe, kapcie, może posiadać własną piżamę.
 • Nie może mieć biżuterii oraz pomalowanych paznokci.
 • Rzeczy zabierane do szpitala należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

POBYT W KLINICE

Pobyt dziecka w szpitalu jest dużym przeżyciem dla całej rodziny. U większości hospitalizowanych dzieci jest on krótki (48-72 godz.). Po zabiegach: usunięcia migdałka gardłowego, przycięciu migdałków podniebiennych, założeniu drenażu wentylacyjnego, dziecko następnego dnia po zabiegu w godzinach rannych opuszcza Klinikę.

Chcemy, aby pobyt w naszej Klinice służył zdrowiu dziecka i był jak najmniej stresujący i niepowikłany. Możemy to osiągnąć dzięki Państwa pomocy i ścisłej współpracy z personelem Kliniki.

W Klinice jest mało miejsca, a przebywa w nim jednocześnie wiele chorych dzieci i aby zapewnić im bezpieczeństwo i prawidłową opiekę medyczną konieczne jest przestrzeganie sprawdzonych zasad postępowania.

 1. Odwiedziny u dzieci chodzących powinny się odbywać w jadalni. Przebywanie rodziców na salach może być krępujące dla pozostałych dzieci. Przy dziecku leżącym może przybywać tylko jedno z rodziców. Obowiązuje zakaz siadania na łóżkach.
 2. Odwiedzając pacjenta nie należy przyprowadzać ze sobą innych dzieci, by nie narażać ich na kontakt a chorymi przebywającymi w Klinice.
 3. W przypadku istnienia warunków lokalowych w sali, w której przebywa chory, dopuszcza się pobyt rodzica/opiekuna w dodatkowym łóżku – płatnym. Opłata rekompensująca koszty pobytu rodzica lub opiekuna pacjenta na oddziale szpitalnym wynosi 16 zł za dobę.
 4. W przypadku dzieci ciężko chorych, źle adoptujących się do warunków szpitalnych lub w innych uzasadnionych sytuacjach, warunki przebywania rodziców w oddziale mogą być uzgodnione z Kierownikiem Kliniki lub w razie jego nieobecności z lekarzem dyżurnym.
 5. Informacji o stanie zdrowia dziecka udziela lekarz leczący lub dyżurny, a w przypadku wątpliwości Kierownik Kliniki.
 6. Przynoszenie, pozostawianie i podawanie dzieciom jakichkolwiek produktów spożywczych, oraz napojów musi być uzgodnione z pielęgniarką lub lekarzem. Nie wolno pozostawiać leków!
 7. Prosimy rodziców o opuszczanie sal chorych na czas obchodu lekarskiego.
 8. Dzieci mogą opuszczać teren Kliniki jedynie za zgodą pielęgniarki i tylko z opiekunem. Mogą przebywać w znanym miejscu na terenie Szpitala, pod opieką opiekuna. Samowolne opuszczanie szpitala jest zabronione.
 9. W Klinice jest bezpłatny i nieograniczony dostęp do telefonu na karty – „Telefon do Mamy”.
 10. Pracownicy Kliniki nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony dzieciom, np.: telefony komórkowe, komputery, tablety itp.

 BADANIA SŁUCHU NOWORODKÓW

Informacja dla rodziców dzieci skierowanych na badanie słuchu z powodu nieprawidłowego wyniku badania przesiewowego:
 1. Na badanie proszę zgłaszać się do Pracowni Audiologicznej przy Klinice Otolaryngologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, III piętro, pok. 1317, 85 7‑450-503.
 2. Należy mieć ze sobą:
  • skierowanie do Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej (skierowanie do Poradni Laryngologicznej lub Pracowni Audiologicznej nie będzie respektowane)
  • książeczkę zdrowia dziecka
  • kserokopię karty informacyjnej z oddziału noworodkowego
  • kartę przesiewowego badania słuchu (niebieska)
 3. W dzień poprzedzający wizytę należy potwierdzić obecność dziecka na badaniu (pon.‑pt. w godzinach 1200– 1400). W razie braku możliwości zgłoszenia się na badanie w wyznaczonym terminie (np. choroba dziecka) konieczne (!) jest wcześniejsze powiadomienie telefoniczne.
 4. Badanie wykonuje się wyłącznie w czasie snu dziecka.
 5. Prosimy o pozostawianie wierzchnich ubrań w szatni. W Klinice obowiązuje zmiana obuwia.

Badanie ABR w śnie fizjologicznym – informacja dla rodziców

Proszę zgłosić się w wyznaczonym dniu na Izbę Przyjęć Szpitala ok. godz. 19.00‑19.30. Badanie zostanie przeprowadzone w dniu następnym.

 1. Dziecko na badanie zgłasza się zdrowe.
 2. Proszę wziąć ze sobą:
  • skierowanie na badanie (do szpitala),
  • dokumentację medyczną (ksero kart informacyjnych),
  • książeczkę zdrowia dziecka.
 3. Wykonanie badania możliwe jest jedynie podczas głębokiego snu dziecka, dlatego tak ważne jest prawidłowe przygotowanie pacjenta:
  • dziecko należy wybudzić nad ranem; godzina wybudzenia zależna jest od rytmu snu i zostanie podana przez personel Kliniki,
  • proszę nie pozwolić dziecku zasnąć do godz. 8.00 (godzina rozpoczęcia badania), ponieważ nawet kilkuminutowa drzemka spowoduje, że dziecko powtórnie nie zaśnie, co uniemożliwi wykonanie badania.
 4. Na 1-2 dni przed planowanym badaniem należy telefonicznie potwierdzić swoje przybycie.
 5. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie (np. choroba dziecka) należy koniecznie powiadomić nas telefonicznie.

Kontakt z Pracownią:  od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 13.30  tel. 85 7-450-503 lub 85 7-450-840

Działalność diagnostyczno-lecznicza:

Klinika zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zachowawczym i  operacyjnym schorzeń nosa, uszu, gardła i krtani u dzieci od 0 do 18 roku życia.

Działalność kliniczna:

 • diagnostyka i leczenie schorzeń narządu słuchu i narządu równowagi,
 • leczenie operacyjne schorzeń ucha środkowego,
 • badania przesiewowe słuchu u noworodków, w ramach ogólnopolskiego programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • protezowanie słuchu u dzieci
 • diagnostyka i leczenie wrodzonych i nabytych wad górnych dróg oddechowych,
 • diagnostyka i leczenie schorzeń nosa i zatok przynosowych łącznie z chirurgią endoskopową,
 • leczenie przerostu układu limfatycznego gardła,
 • leczenie operacyjne schorzeń ślinianek i nerwu VII,
 • diagnostyka i leczenie łagodnych i złośliwych guzów w obrębie głowy i szyi, chirurgia laserowa w zakresie ORL,
 • diagnostyka i leczenie nagłych przypadków: urazy w zakresie głowy i szyi, ciała obce dróg oddechowych i przełyku,
 • ostre schorzenia zapalne i ich powikłania.

 logo UMB

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-otolaryngologii-dzieciecej

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ