szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Kierownik:
dr n. med. Tomasz Guszczyn
e-mail: tomasz.guszczyn@umb.edu.pl


Zastępca Kierownika Kliniki:
dr n. med. i n. o zdr. Paweł Grabala


Sekretariat: mgr Emilia Klimiuk
e-mail: kln.ortopedia@udsk.plortdziec@umb.edu.pl

Telefony: +48 85 74 50 895

Rejestratorka medyczna: +48 85 74 50 897

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Iwona Łapińska
Telefon: +48 85 74 50 894

Lekarz dyżurny po godz. 15.00 : +48 85 74 50 892

Dyżurka lekarska : +48 85 74 50 891

Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 893

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Rady dla Rodziców
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Zespół lekarski:
 • dr n. med. Mirosław Rogalski - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Maciej Wendorff - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Kamil Mazurek - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Marek Danowski - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Karpiński Michał - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Michał Maksimowicz –  w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Ivan Bismak  - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Rezydenci:
 • lek. Paweł Frankowski – w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Łukasz Piekutin - w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Jakub Żukowskiw trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Zespół pielęgniarski:
 1. mgr pielęg. Iwona Łapińska – pielęgniarka oddziałowa
 2. mgr pielęg. Dorota Cimoszuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 3. mgr pielęg. Anna Grzegorczyk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 4. mgr pielęg. Zofia Grzegorek
 5. mgr plg. Marta Kamińska specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 6. mgr plg. Katarzyna Stasiak specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 7. mgr pielęg. Smakulska Anna - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 8. mgr pielęg. Weronika Osiejewska
 9. mgr pielęg. Magdalena Kalinowska
 10. mgr pielęg. Edyta Olszewska
 11. mgr pielęg. Iwona Duliniec 
 12. mgr pielęg. Marta Czygier - specjalista w dziedzinie neonatologii 
 13. Pielęg. dyplomowana Barbara Ekonomiuk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 14. Pielęg. dyplomowana Sylwia Mróz - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 15. Pielęg. dyplomowana Anna Rynkowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 16. Pielęg. dyplomowana Alina Puczyńska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 17. Pielęg. dyplomowana Teresa Nierodzik - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 18. Pielęg. dyplomowana Elżbieta Kukiełko
 19. Pielęg. dyplomowana Barbara Tarnowska
 20. Licencjat plg. Dorota Czyżewska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
Pozostały personel:
 • Rejestratorka medyczna: 
  • Martyna Sienkiewicz
  • Bernadetta Łada
 • Asystentka medyczna: mgr Anna Jaworowska  
 • Opiekun medyczny: 
  • Michał Żarkowski
  • Iwona Płońska

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań W/w dokumenty należy zabrać na umówiona wizytę/ hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Poradnia Ortopedyczna

strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-ortopedyczna/

tel.:+48 85 74 50 690 /  +48 85 74 50 502

e-Rejestracja

Pielęgniarka: mgr pielęg. Anna Smakulska specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Gipsiarz: Jan Wilczyk 

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00 

Poradnia Ortopedyczno-Urazowa

strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-ortopedyczna/

tel.:+48 85 74 50 690 /  +48 85 74 50 502

e-Rejestracja

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00

Poradnia Preluksacyjna

strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-preluksacyjna/

tel.:+48 85 74 50 585

e-Rejestracja

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00

Przed przyjęciem do Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej:

Lekarz ortopeda wstępnie kwalifikuje dziecko do leczenia ortopedycznego i ustala termin przyjęcia do Kliniki. Najczęściej odbywa się to w Poradni Ortopedycznej. W przypadku większych, planowych operacji Rodzice wraz z dzieckiem pojawiają się w szpitalu jeden dzień przed planowanym zabiegiem operacyjnym około godziny 11:00 (w niedzielę około godziny 15:00). Przy mniej obciążających zabiegach możliwe jest przyjęcie do Szpitala w dniu zabiegu, musi być to jednak uzgodnione z lekarzem i odpowiednio przygotowane. Pobyt w szpitalu przed operacją jest związany z przeprowadzeniem niezbędnych badań diagnostycznych i przygotowaniem pacjenta do znieczulenia przez lekarza anestezjologa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde dziecko przed zabiegiem planowym (nie dotyczy to zabiegów nagłych) bezwzględnie musi zostać zbadane przez lekarza anestezjologa nie później, niż w przeddzień znieczulenia. Takie badania odbywają się w UDSK w gabinecie anestezjologicznym na I piętrze, każdego dnia tygodnia w godzinach od 9:00 do 20:00. W trakcie wizyty u anestezjologa należy mieć ze sobą aktualne wyniki badań laboratoryjnych, ponieważ ułatwi to lekarzowi podjęcie decyzji o kwalifikacji do znieczulenia ogólnego. Podstawowe badania można wykonać we własnym zakresie, lub otrzymać stosowne skierowanie w Poradni Ortopedycznej UDSK. Zgodnie z zarządzeniem NFZ, skierowania na badania (w przypadku operacji planowych) nie może wystawić lekarz SOR! 

Pacjenci są obserwowani i nadzorowani przez personel pielęgniarski i lekarski przez cały okres pobytu w Klinice. Moment przeprowadzenia zabiegu jest uzależniony od charakteru choroby i stanu pacjenta.

W przypadku przeziębienia, grypy, gorączki lub innych oznak choroby przed zgłoszeniem się do szpitala należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym (85-7450891; 85-7450892) lub sekretariatem Klinki (85-7450895). Aby nie narazić chorego dziecka na dodatkowe zagrożenia, w takich sytuacjach niezbędne jest przesunięcie daty operacji.

Przyjęcie do szpitala:

Przyjęcie dziecka do Kliniki rozpoczyna się w Centralnej Izbie Przyjęć (CIP) /Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Lekarz dyżurny bada dziecko, rozmawia z rodzicami (zbiera wywiad) i kieruje do Klinki, do której rodziców i dziecko zaprowadzi pielęgniarka, lub inna osoba z personelu szpitala.

W Klinice rodzice są informowani przez lekarza o szczegółach dotyczących choroby dziecka, proponowanego postępowania, ryzyka związanego z leczeniem i ryzyka wynikającego z zaniechania leczenia.  Opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na leczenie dziecka w naszym szpitalu poprzez złożenie podpisu (podpisów) pod odpowiednim dokumentem. Szczególną wagę przywiązujemy do dokładnego poinformowania rodziców i starszych dzieci o planowanym postępowaniu. Zależy nam, by przed podpisaniem zgody na leczenie i przed rozpoczęciem zabiegu opiekunowie prawni i ich dzieci uzyskali odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.

Personel Kliniki zapozna nowoprzyjęte dziecko i rodziców z topografią oddziału, zasadami pobytu rodziców przy dziecku, udzieli niezbędnych informacji oraz zawsze chętnie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące pobytu.

Niezbędne dokumenty:

Planując wizytę w szpitalu ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, tzn.: skierowania, książeczki zdrowia dziecka, nr PESEL dziecka, pełnej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia dziecka oraz aktualnych wyników badań. Prosimy o zabranie ankiety anestezjologicznej (w przypadku zabiegów planowych).

Co dobrze jest zabrać do szpitala?

przybory toaletowe: mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, grzebień oraz ręcznik, bieliznę osobistą, piżamę, szlafrok lub dres, skarpetki i kapcie, książki, przybory do pisania i rysowania, ulubione zabawki i gry, książki, mp3, fotografie osób bliskich, książeczkę zdrowia, posiadaną dokumentację medyczną, dobry nastrój i pozytywne myślenie – zawsze są mile widziane w Szpitalu!

Jeśli Dziecko korzysta z własnej bielizny i odzieży – prosimy o zapewnienie systematycznej wymiany tej odzieży na czystą. Prosimy nie przynosić przedmiotów o dużej wartości; nasz personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione Dziecku na oddziale.

Odwiedziny:

Jedno z Rodziców może stale opiekować się dzieckiem. Matki karmiące mogą być z dziećmi przez całą dobę. Ograniczona przestrzeń Kliniki i charakter leczonych chorób nie pozwalają jednak na równoczesne przebywanie z dzieckiem więcej,  niż jednej osoby. Niedopuszczalna jest obecność zbyt wielu osób w sali chorych. Wszystkim dzieciom (chorym i operowanym tym bardziej!) potrzebna jest intymność, cisza, spokój, warunki do nauki. Kiedy zamierzają Państwo (Rodzice) odwiedzić dziecko w dwie osoby, prosimy o wchodzenie do Kliniki pojedynczo (na zmianę). Odporność dzieci przebywających w Klinice jest obniżona i nawet banalna infekcja może stanowić dla nich poważne zagrożenie. Jeżeli zauważyli Państwo u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy np. kaszel, gorączkę, biegunkę, wysypkę, prosimy o bezwzględne wstrzymanie się od odwiedzin do czasu wyleczenia. Każda osoba wchodząca do Kliniki stanowi dodatkowe, duże zagrożenie dla leczonych dzieci. Ze względu na konieczność zachowania czystości, po wejściu do gmachu Szpitala należy skorzystać z szatni ogólnej. Tu prosimy zostawić okrycia wierzchnie oraz bagaże. PROSIMY PAŃSTWA O ZROZUMIENIE I LICZYMY NA WSPÓŁPRACĘ – jest to BARDZO WAŻNE !

Wypis dziecka:

W dniu wypisu ze szpitala lekarz omówi zalecenia, dotyczące aktywności dziecka, stosowanych leków oraz ustali terminy przyszłych konsultacji. Są one niezbędne, by obserwować proces zdrowienia, a także wdrożyć najszybciej jak to możliwe leczenie korygujące. Prosimy o zwrócenie uwagi, czy dokumenty nie zawierają pomyłek, oraz czy są podpisane.

Studenci i szkolenie personelu:

Nasza Klinika i nasz Szpital są częścią Uniwersytetu Medycznego, do którego zadań należy m.in. praca naukowa i nauczanie. Dlatego też w Klinice obecni są studenci, którzy niedługo będą lekarzami. Ich obecność i zajęcia w Klinice w niczym nie zaburzają leczenia dzieci – wręcz przeciwnie – studenci, szkolące się pielęgniarki i lekarze stażyści czynnie pomagają w opiece nad chorymi.

Porządek w Klinice:

Zajmując się swoim dzieckiem nie zapominajcie Państwo o potrzebach innych małych pacjentów i dostosujcie swoje zachowanie do panujących warunków. Szczególnie istotne jest, by starannie zapoznali się Państwo z regulaminem Szpitala i Kliniki oraz przestrzegali wskazówek personelu medycznego. Będzie to dla nas i Waszych dzieci bezcenna pomoc. Oddział ortopedyczny jest miejscem szczególnym i wymaga szczególnej czystości, porządku i dyscypliny od pracowników, pacjentów i ich rodziców. Jest to niezbędne np. po to, by rany goiły się szybko i bez powikłań. Dlatego jest bardzo ważne, by odwiedziny chorych ograniczyć do minimum. Jeśli nie jest to niezbędnie konieczne (jak np. wtedy, kiedy rodzice – prawni opiekunowie przebywają za granicą), raczej nie przewidujemy odwiedzin innych osób (koleżanek, wujków, dziadków itp.) Każda dodatkowa wizyta to zwiększone ryzyko dla wszystkich pacjentów. Nasz regulamin przewiduje, że z dzieckiem może przebywać tylko jedna osoba, najlepiej mama. Mamy mają stały dostęp do swoich pociech.

Prosimy Państwa o dostosowanie swojego zachowania do potrzeb własnego dziecka oraz innych chorych dzieci, które znajdują się w Klinice. Prosimy, aby w czasie odwiedzin nie wchodzić do sal innych pacjentów. Pamiętajmy, że obecność różnych osób może być bardzo krępująca dla innych pacjentów, zwłaszcza dzieci w trakcie dojrzewania. Bez zgody personelu nie należy wchodzić do gabinetów zabiegowych i pozostałych pomieszczeń służbowych. Nie należy korzystać z telefonów komórkowych w pobliżu czułego sprzętu medycznego, aby nie zakłócać jego pracy lub gdy przeszkadza to innym chorym, albo zakłóca pracę personelu.

Uwaga: Osoby pod wpływem alkoholu mają zakaz wstępu do Kliniki.    

Jeśli przybycie do Szpitala z dzieckiem w zaplanowanym terminie nie jest możliwe z jakichkolwiek powodów, prosimy o jak najszybsze powiadomienie. Termin wyznaczonego zabiegu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej można zmienić telefonicznie w godzinach od 8.00. – 15.00. Prosimy wówczas kontaktować się z lekarzem prowadzącym (85-7450891; 85-7450892) lub sekretariatem Klinki (85-7450895).

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego  specjalizuje się w leczeniu chorób układu narządu ruchu. Obecnie jest to jedyna jednostka w województwie podlaskim zajmująca się ortopedią i traumatologią dziecięcą. Klinika liczy 20 łóżek, rocznie hospitalizowanych jest około 1700 chorych.

Zgodnie z obowiązującymi na świecie tendencjami w zaopatrywaniu złamań kości długich u dzieci coraz częściej wprowadzamy leczenie operacyjne, głównie zespolenia śródszpikowe. U młodszych dzieci są to tytanowe pręty elastyczne tzw. TENy. W przypadku złamań kości udowej czy piszczelowej u dzieci starszych preferowane są klasyczne ryglowane zespolenia śródszpikowe. Stosunkowo rzadziej wykorzystujemy zespolenia płytkowe w tym małoinwazyjne zestawy LISS, z wykorzystaniem wielokątowego, stabilnego blokowania. W przypadku złamań otwartych z towarzyszącymi uszkodzeniami tkanek miękkich wykorzystujemy nowoczesne stabilizatory zewnętrzne oraz terapię podciśnieniową VAC. W przypadku najcięższych urazów narządu ruchu ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, gdzie wykorzystujemy komorę hiperbaryczną.

W Klinice zajmujemy się również leczeniem złamań kręgosłupa. W przypadkach złamań niestabilnych i/lub z towarzyszącym uszkodzeniem struktur neurologicznych przeprowadzane są zabiegi operacyjne polegające na odbarczeniu z wewnętrzną stabilizacją złamanego kręgosłupa.

Na zaproszenie Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej gościliśmy w UDSK Panią profesor Annalise Noelle Larson z USA oraz Pana Profesora Ilkka Juhani Helenius z Finlandii. Podczas wizyt pod nadzorem wybitnych specjalistów przeprowadziliśmy skompilowane zabiegi korekcji skolioz z użyciem prętów rosnących i korekcji skolioz kostnopochodnych w przebiegu rzadkich wad wrodzonych kręgosłupa. Były to pierwsze tego rodzaju zabiegi w naszym regionie, które w Polsce są również wykonywanie niezmiernie rzadko.

Dużo pracy wkładamy w profilaktykę, zwracamy uwagę na prawidłowo prowadzoną fizykoterapię i wykonanie gorsetu korygującego skrzywienie kręgosłupa.

Wśród wad wrodzonych narządu ruchu jedną z deformacji jest stopa końsko-szpotawa. Obecnie leczona jest w naszej Klinice zgodnie z obowiązującym standardem metodą Ponsetiego.

Dużym osiągnięciem naszego zespołu lekarskiego jest prawie całkowite wyeliminowanie w województwie podlaskim operacyjnego leczenia wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego. Na bazie tworzącego się szpitala UDSK już w latach 90-tych zorganizowaliśmy program profilaktyki dysplazji stawu biodrowego oparty o dostępne i bezpłatne badanie każdego noworodka w 1-szym i 3-cim miesiącu życia.

Duże wyzwania stanowią złamania i deformacje w przebiegu wrodzonej łamliwości kości. Wspólnie z inżynierami opracowaliśmy gwóźdź teleskopowy PZCH, od roku 2005 stosujemy go do zespolenia kości udowej i piszczelowej. Wykorzystanie gwoździ teleskopowych, które mają możliwość wydłużenia wraz ze wzrostem dziecka, dobrze zabezpiecza kości długie kończyn przed złamaniami i powstaniem deformacji u dzieci z wrodzoną łamliwością kości, oraz redukuje ilość zabiegów operacyjnych do niezbędnego minimum.

Podążając za trendami nowoczesnej ortopedii najbardziej rozwijającą się metodą operacyjną w naszej Klinice staje się artroskopia. Technika ta pozwala na małoinwazyjną naprawę uszkodzonych stawów oraz innych okolic narządu ruchu. Obecnie w naszej Klinice wykonywane są artroskopie kolana, barku, stawu skokowego, łokcia i biodra. W przypadku chorób reumatoidalnych za pomocą artroskopu wykonywane są synowektomie.

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej ma również bogate doświadczenie, w obecnie niezwykle cenionych procedurach leczenia biologicznego schorzeń narządu ruchu. Od 2008 na co dzień wykorzystujemy w naszej praktyce preparaty osocza bogatego w płytki krwi tzw. PRP (ang. platelet rich plasma). Ten autologiczny materiał stosujemy zarówno do leczenia przewlekłych stanów zapalnych narządu ruchu, zaburzeń zrostu kostnego, uszkodzeniach więzadłowych, oraz ubytkach chrząstki stawowej.

 logo UMB

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-ortopedii-i-traumatologii-dzieciecej

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ