szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii

Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii

Kierownik:
prof. zw. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
e-mail: rybak@umb.edu.pl


Zastępca Kierownika:
dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska-Rosłan
e-mail: kmroslan@umb.edu.pl


Sekretariat: Mirosława Dąbkowska
e-mail: kln.onkologia@udsk.pl

Telefon/Faks: +48 85 74 50 846

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr plg. Małgorzata Kozak – Zabielska  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
tel: 

Dyżurka lekarska:

 • +48 85 74 50 844
 • +48 85 74 50 843
 • +48 85 74 50849

Dyżurka pielęgniarska:

 • +48 85 74 50 842

Kontakt całodobowy dla osób chorych na hemofilię pod numerami tel. 85 74 50 849 , 85 74 50 842, 85 74 50 801

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Zespół lekarski:

 • lek. Ewa Czerech
 • dr n. med. Łucja Dakowicz
 • dr n. med. Eryk Latoch
 • dr n. med. Elżbieta Leszczyńska
 • lek. Marcin Płonowski
 • lek. Marta Poznańska
 • lek. Anna Samocik
 • dr n. med. Małgorzata Sawicka-Żukowska 

Rezydenci:

 • Lek. Magdalena Kamińska
 • Lek. Agnieszka Kania
 • Lek. Ewa Sawicka

Psycholog:

 • Dr n. med. Aleksandra Zaremba

Pielęgniarka oddziałowa:

 • mgr plg. Małgorzata Kozak – Zabielska  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Zespół pielęgniarski:

 • mgr plg. Elżbieta Syczewska – Czeremczuk
 • mgr plg. Grażyna Denisiuk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr plg. Magdalena Witowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Justyna Oleńska -  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr plg. Monika Kalinowska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Kulesza Barbara - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Renata Kazimierska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr plg. Monika Wojtkowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Elżbieta Dochód
 • mgr plg. Ewelina Langer
 • mgr plg .Krystyna Krysiuk
 • mgr plg. Aneta Tuleja
 • mgr plg. Suberlak Renata
 • mgr plg. Borodziuk Magdalena
 • mgr plg. Karolina Falkowska
 • mgr plg. Karolina Goszczyk
 • plg. Iwona Buchowiec - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • plg. Jolanta Leszczuk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • plg. Ewa Górska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • plg. Ewa Bach -  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • plg. Jolanta Adamska
 • plg. Agnieszka Muczko
 • plg, Iwona Kosmowska
 • plg. Aneta Klebus

Rejestratorka medyczna:

 • Małgorzata Modzelewska

Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej

strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-onkologiczna/

tel.: +48 85 74 50 519

e-Rejestracja

Klinika zajmuje się diagnostyką i kompleksowym leczeniem dzieci z chorobą nowotworową: białaczek, chłoniaków, guzów litych oraz chorób nienowotworowych układu krwiotwórczego (niedokrwistości, skazy krwotoczne).

Leczenie chorób nowotworowych oparte jest o nowoczesne protokoły terapeutyczne, zalecane w Polsce i innych krajach europejskich. Dodatkowo stosowane jest leczenie wspomagające mające na celu zapobiegać i/lub zmniejszać skutki terapii przeciwnowotworowej. Klinika współpracuje z innymi klinikami onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce i w ramach grup roboczych - w Europie. Klinika ponadto jest w Polsce koordynatorem monitorowania odległych następstw leczenia przeciwnowotworowego w dzieciństwie.

Klinika posiada 24 łóżka do leczenia stacjonarnego, w salach 1 osobowych (9 sal, w tym 7 sal wyposażonych w węzeł sanitarny i system sterylnego nawiewu powietrza) lub 3- osobowych oraz tzw. oddział dzienny. W skład wyposażenia Kliniki wchodzą pompy infuzyjne do podawania leków, kardiomonitory. W diagnostyce białaczek wykorzystywane są nowoczesne metody m.in. cytometrii przepływowej, FISH.
Rodzice pozostają z dziećmi przez okres leczenia; mają do dyspozycji swoją łazienkę, pokój do przygotowania posiłków, pralkę. Dla rodziców młodszych dzieci Klinika dysponuje łóżkami składanymi. Ponadto rodzice mogą korzystać z pokojów hotelowych szpitala.

Działalność Kliniki na rzecz poprawy komfortu dzieci i rodziców w szpitalu wspomaga Fundacja „Pomóż im”(Onkologia i Hospicjum dla Dzieci), która dodatkowo organizuje obozy rehabilitacyjne dla dzieci po leczeniu przeciwnowotworowym.
W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pracownicy Kliniki opracowali i wydali drukiem 6 książeczek edukacyjnych dla pacjentów i ich opiekunów. Książeczki zostały upowszechnione na wszystkie ośrodki onkologii dziecięcej w Polsce. Omówiono w nich problemy dotyczące leczenia i następstw po leczeniu przeciwnowotworowym.

W 2014 roku Klinika otrzymała tytuł „wzorowej placówki służby zdrowia” w konkursie im. Prof. Zbigniewa Religi zorganizowanym przez Fundacje „Zdążyć z pomocą”.

logo UMBZapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-onkologii-i-hematologii-dzieciecej

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ