szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk –specjalista chorób oczu, konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki
e-mail:  alina.lazarczyk@umb.edu.pl


Zastępca Kierownika Kliniki:
dr hab. n. med. Beata Urban – specjalista chorób oczu
e-mail: urbanbea@umb.edu.pl


Sekretariat: Katarzyna Cybula
e-mail: kln.okulistyka@udsk.pl

Telefon: +48 85 7450 858
Faks: +48 85 7450 858

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr plg. Anna Możejko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Telefon: +48 85 7450 841

Dyżurka pielęgniarska  +48 85 7450 866

Lekarz dyżurny po godz. 15.00 : +48 85 7450 860

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Pracownie
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Zespół lekarski:
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz, specjalista chorób oczu
 • dr n. med. Monika Oziębło-Kupczyk, specjalista chorób oczu
 • dr n. med. Danuta Sielicka, specjalista chorób oczu
 • dr n. med. Michał Szumiński, specjalista chorób oczu
 • lek. Beata Chrzanowska-Grenda, specjalista chorób oczu
Zespół pielęgniarski:
 • mgr plg. Możejko Anna – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
 • mgr plg. Białozor Krystyna – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
 • Czajkowska Beata - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Górka Barbara - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Kuklicz Bolesława – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Niewińska Anna
 • lic. plg Sidz Teresa - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr plg. Sowa Anna - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Staleńczyk Bernarda - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg.Trojan Agnieszka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i w zakresie organizacji i zarządzania
 • Warpechowska Justyna - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Zosiuk Beata – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Oniszczuk Beata - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg Ostapczuk Elżbieta - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg Dubowska Agnieszka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Lekarze rezydenci:
 • lek. Monika Fedor – specjalista okulistyki
 • lek. Monika Polkowska – w trakcie specjalizacji z okulistyki
 • lek. Rogulska Katarzyna – w trakcie specjalizacji z okulistyki
Pozostały Personel:
 • Fajfer Monika - ortoptystka
 • Kościuk Dorota – ortoptystka
 • Bartoszuk Julita - ortoptystka
 • Kirejczyk-Dojnia Bożena – ortoptystka
 • Tynkiewicz Agata – ortoptystka
 • Arcisz Elżbieta – tech. elektrofizjologii
 • Rudnicka Alicja - tech. elektrofizjologii

Poradnia Okulistyczna

strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-okulistyczna/

tel.:+48 85 7450 561

e-Rejestracja

Tel: +48 85 7450 502, +48 85 7450 690

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00

Poradnia Leczenia Zeza

strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-leczenia-zeza/

tel.:+48 85 7450 561

e-Rejestracja

Tel: +48 85 7450 502, +48 85 7450 690

Zespół lekarski poradni:

 • dr.n.med. Elżbieta Markowska
 • lek. Jolanta Móżdżyńska
 • dr.n.med. Przemysław Pawłowski

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00

Pracownia Angiografii

tel: 

Zakres wykonywanych badań:

 •  
Pracownia Laserowa:

tel: 

Zakres wykonywanych badań:

 • badanie ERG, multifocal ERG
 • badanie EOG
 • badanie VEP (flash VEP, pattern VEP)

Zespół:

 • dr n. med. Przemysław Pawłowski
 • Technik Elżbieta Arcisz
Pracownia OCT:

tel: +48 85 7450 880

Zakres wykonywanych badań:

 •  
Pracownia pola widzenia i ultrasonografi:

tel: 

Zakres wykonywanych badań:

 •  

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza jako jedyna w województwie i regionie północno-wschodnim wykonuje operacje zaćmy u dzieci i młodzieży. Klinika operuje wszystkie przypadki zaćmy wrodzonej i nabytej, a u dzieci powyżej 6 mies.ż. wszczepiane są sztuczne soczewki wewnątrzgałkowe. Klinika jest jedną z wyróżniających się klinik okulistyki dziecięcej w kraju. Jako pierwsza w kraju wprowadziła operacje przeciwjaskrowe u dzieci z wykorzystaniem Ologenu a także zastawek Ahmeda. Wykonywane są operacje opadnięcia powieki z użyciem sylikonowego ekspandera lub z założeniem szwu Friedenwalda-Guytona. Klinika prowadzi kompleksowe leczenie retinopatii wcześniaków metodą laserokoagulacji z wykorzystaniem RetCamu i z podawaniem doszklistkowym preparatów anty-VEGF. Przeprowadzane są operacje wszystkich rodzajów zezów u dzieci i młodzieży. Klinika liczy 15 łóżek oraz posiada rozbudowaną diagnostykę chorób oczu u dzieci z jedynym w województwie sprzętem do badań elektrofizjologicznych u dzieci i młodzieży. Wykonujemy badania: flash VEP, pattern VEP,  ERG, multifocal ERG, EOG. Jako jedyni w województwie posiadamy OCT Visante do diagnostyki schorzeń przedniego odcinka oka. Świadczymy również usługi medyczne (OCT tylnego odcinka, pachymetria, angiografia fluoresceinowa, badania elektrofizjologiczne))  na rzecz dorosłych pacjentów z poradni okulistycznych z województwa.

 

PORADY DLA RODZICÓW

UZGADNIANIE TERMINÓW LECZENIA OPERACYJNEGO

Pacjent posiadający skierowanie do Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza wystawione przez okulistę lub lekarza rodzinnego, może uzgodnić termin zabiegu operacyjnego telefonicznie pod numerem telefonu 85 7-450-858 w godz. 9.00-14.00 w dni robocze. Wskazane jest, aby pacjent skierowany do leczenia operacyjnego był, przed ustaleniem terminu zabiegu, zbadany przez lekarza Kliniki. W tym celu należy zgłosić się z dzieckiem i posiadanym skierowaniem w godzinach 9.00-12.00 do Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza, III piętro, pok. Lekarski. Po badaniu zostanie ustalony termin przyjęcia.

Jeśli dziecko zostanie zapisane telefonicznie, należy w terminie 14 dni dostarczyć skierowanie osobiście lub przesłać go listem poleconym na adres Kliniki. W przeciwnym razie pacjent zostanie usunięty z listy oczekujących.

Adres:
Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

Rejestracja do zabiegu operacyjnego: mgr Katarzyna Cybula tel. +48 85 7-450-858
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

 PRZYJĘCIE DO KLINIKI OKULISTYKI DZIECIĘCEJ Z OŚRODKIEM LECZENIA ZEZA

 1. Niezbędna dokumentacja
 • Książeczka zdrowia dziecka z wpisem o dokonanych szczepieniach lub zaświadczenie o szczepieniach.
 • Informacja o schorzeniach ogólnoustrojowych: kardiologicznych, neurologicznych, alergologicznych, endokrynologicznych, chorobach układu oddechowego, układu moczowego; w przypadku, gdy u dziecka rozpoznane są określone dolegliwości (np. szmer nad sercem) rodzic powinien dostarczyć dokumentację medyczną na ten temat, ewentualnie zaświadczenie od lekarza leczącego.
 • Informacja o przyjmowanych lekach.
 • Do wszystkich planowych operacji dziecko musi być zdrowe, co ma być potwierdzone podstawowymi badaniami wykonanymi 7-10 dni przed położeniem do Kliniki (morfologia, sód i potas w surowicy, czas kaolinowo-kefalinowy - APTT).
 • Dzień przed hospitalizacją należy wykonać u swojego pediatry lub lekarza rodzinnego badanie pediatryczne w celu stwierdzenia, że dziecko jest zdrowe
 1. Przyjęcie na oddział
 • W wyznaczonym terminie należy zgłosić się ok. godz. 8.00 - 9.00 na Izbę Przyjęć.
 • Dziecko ze skierowaniem na badanie okulistyczne w narkozie lub na drobny zabieg w trybie jednego dnia powinno być na czczo (6 godzin bez jedzenia i picia),
 • Do badań okulistycznych w narkozie i drobnych zabiegów jednodniowych obwiązuje kwalifikacja anestezjologiczna wykonana najpóźniej dzień przed przyjęciem do szpitala (Gabinet Anestezjologiczny UDSK I piętro, od poniedziałku do piątku 8:00 – 14:00)
 • Dziecko wymagające znieczulenia ogólnego powinno być zdrowe (jeśli dziecko ostatnio chorowało - musi minąć miesiąc od skończenia przyjmowania antybiotyku)
 • Dziecko do zabiegu operacyjnego nie może mieć kontaktu z chorobami zakaźnymi – odstęp minimum 3 tygodnie.
 • W przypadku choroby lub innych przeszkód należy skontaktować się z Kliniką – tel. 85 7-450-858 celem ustalenia nowego terminu hospitalizacji
 • Między zabiegiem a szczepieniami zgodnymi z kalendarzem szczepień należy zachować odstęp:
  • p/gruźlicy i polio – 6 tygodni,
  • p/WZW, śwince, różyczce, odrze – 3 tygodnie,
  • p/Di-Per-Te – 3 dni.
 • Dziecko powinno posiadać przybory toaletowe, kapcie, może posiadać własną piżamę.
 • Nie może mieć biżuterii oraz pomalowanych paznokci.
 • Rzeczy zabierane do szpitala należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

POBYT W KLINICE

Po drobnych zabiegach w znieczuleniu ogólnym (np. wycięcie gradówki, usunięcie ciała obcego rogówki)), dziecko tego samego dnia, ok. 6 godzin po znieczuleniu, opuszcza Klinikę. Pacjenci operowani z powodu zeza przebywają w Klinice od poniedziałku do środy.

 1. Podczas odwiedzin u dzieci obowiązuje zakaz siadania na łóżkach.
 2. Informacji o stanie zdrowia dziecka udziela lekarz leczący lub dyżurny, a w przypadku wątpliwości Kierownik Kliniki.
 3. Przynoszenie, pozostawianie i podawanie dzieciom jakichkolwiek produktów spożywczych, oraz napojów musi być uzgodnione z pielęgniarką lub lekarzem. Nie wolno pozostawiać leków!
 4. Dzieci mogą opuszczać teren Kliniki jedynie za zgodą pielęgniarki i tylko z opiekunem. Mogą przebywać w znanym miejscu na terenie Szpitala, pod opieką opiekuna. Samowolne opuszczanie szpitala jest zabronione.
 5. Pracownicy Kliniki nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony dzieciom, np.: telefony komórkowe, komputery, tablety itp.

 logo UMB

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-okulistyki-dzieciecej-z-osrodkiem-leczenia-zeza

Techniki Badawcze:

 1. RetCam – kamera do wizualizacji siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego. Zastosowanie:
  • badanie dna oczu u dzieci z retinopatią wcześniaków, wadami rozwojowymi oka, guzami wewnątrzgałkowymi.
 2. OCT Visante przedniego odcinka. Zastosowanie:
  • diagnostyka jaskry – ocena kąta przesączania,
  • diagnostyka chorób rogówki (zmian zwyrodnieniowych, stożka rogówki).
 3. SLO/OCT Spectralis (połączenie Konfokalnego Skaningowego Laserowego Oftalmoskopu i Optycznego Koherentnego Tomografu w domenie spektralnej) dzięki użyciu wiązki świetlnej pozwala na uzyskiwanie przekrojów siatkówki, naczyniówki i tarczy nerwu wzrokowego. Dzięki dokładnej lokalizacji skanów umożliwia uchwycenie najsubtelniejszych zmian wielkości w badaniach progresji w czasie. Zastosowanie:
  • diagnostyka schorzeń siatkówki centralnej i obwodowej, pogranicza szklistkowo-siatkówkowego
  • diagnostyka jaskry – ocena grubości włókien nerwowych, analiza biomorfometryczna plamki
 1. Espion2 – system do badań elektrofizjologicznych siatkówki (ERG, mfERG) i wzrokowych potencjałów wywołanych (VEP). Umożliwia obiektywną ocenę czynności siatkówki i nerwu wzrokowego.
 2. Fundus kamera z cyfrowym systemem archiwizacji danych, za pomocą której jest wykonywana angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa, służące do oceny krążenia siatkówkowego i naczyniówkowego. 
 3. Badania ultrasonograficzne oka w prezentacji A oraz B. Zastosowanie:
  • ocena długości gałki ocznej bardzo dokładną metodą immersyjną – obliczanie mocy wszczepów soczewek wewnątrzgałkowych
  • obrazowanie i pomiary guzów wewnątrzgałkowych i pozagałkowych (wewnątrzoczodołowych) 
  • obrazowanie i pomiary gałki ocznej w wysokiej krótkowzroczności 
  • obrazowanie i pomiary grubości mięśni w oftalmopatii tarczycowej 
  • diagnostyka odwarstwienia siatkówki 
  • diagnostyka zmian proliferacyjno-krwotocznych w cukrzycy i stanach pourazowych 
  • badania tylnego odcinka oka w krwotokach i stanach zapalnych 
  • lokalizacja ciał obcych wewnątrzgałkowych 
 4. Cyfrowa lampa szczelinowa CSO do obrazowania i archiwizacji zmian przedniego i tylnego odcinka oka. 
 1. Auto/Refrakto/Kerato/Tonometr Nidek – połączenie autokeratorefraktometru oraz tonometru bezdotykowego. Umożliwia pomiar wady refrakcji, krzywizny rogówki oraz ciśnienia wewnątrzgałkowego.
 2. Tonometr aplanacyjny Goldmanna – złoty standard pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.
 3. Dynamiczny konturowy tonometr Pascala - cyfrowy tonometr kontaktowy III generacji umożliwiający obiektywny i dokładny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Uzyskany wynik pomiaru ciśnienia jest niezależny od własności biomechanicznych rogówki, takich jak grubość, uwodnienie, sztywność, elastyczność.
 4. Test szarości do oceny wrażliwości na kontrast, który służy do wczesnego wykrywania uszkodzenia komórek zwojowych siatkówki w przebiegu cukrzycy oraz jaskry. 
 5. Mikroskop endotelialny do oceny śródbłonka i grubości rogówki

PROJEKTY UNIJNE

Klinika realizowała pionierski projekt unijny nr PL0364 dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Programu Gospodarczego (EOG) pt. „Widok na przyszłość. Wczesne wykrywanie i leczenie chorób oczu u dzieci z województwa podlaskiego”, który był realizowany w latach 2008-2011. Projekt ten został wyróżniony i zajął drugie miejsce w kategorii „Liderzy OSOZ 2009 – działalność na rzecz pacjenta”. W ramach projektu przeprowadzono serię wykładów szkoleniowych dla lekarzy pediatrów i pielęgniarek środowiskowych z województwa  podlaskiego.

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ