szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci

Kierownik:
Dr hab. n. med. Artur Sulik – specjalista pediatra, specjalista choroby zakaźne
e-mail: artur.sulik@udsk.pl


Zastępca Kierownika Kliniki:
Lek. Katarzyna Krawczuk – specjalista pediatra, specjalista choroby zakaźne.
e-mail: 


Sekretariat: Grażyna Dzienisik
e-mail: kln.obszak@udsk.pl

Telefony: +48 85 74 50 685
Faks: +48 85 74 50 685

Dyżurka lekarska : +48 85 74 50 678, +48 85 74 50 693

Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 672

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Zespół lekarski:
 • Dr hab. n. med. Dorota Rożkiewicz - specjalista pediatra
 • Dr n. med. Ewa Róża Wasilewska - specjalista pediatra, specjalista choroby zakaźne
 • Dr n. med. Beata Zapolska - specjalista pediatra, specjalista onkologia i hematologia dziecięca
 • Dr n. med. Kacper Emil Toczyłowski - specjalista pediatra, w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych
 • Lek. Paulina Potocka - specjalista pediatra
 • Lek. Nikolina Liwoch-Nienartowicz - specjalista pediatra
Rezydenci:
 • Lek. Marta Wozińska - Klepadło- w trakcie specjalizacji z pediatrii.
 • Lek. Ewa Bojkiewicz - w trakcie specjalizacji z pediatrii.
 • Lek. Iryna Krupienko - w trakcie specjalizacji z pediatrii.
 • Lek. Marta Barszcz - w trakcie specjalizacji z pediatrii.
 • Lek. Karolina Maria Nartowicz  - w trakcie specjalizacji z pediatrii.
Zespół pielęgniarski:
 • Mgr plg. Jolanta Sadowska - pielęgniarka oddziałowa- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Mgr plg. Jolanta Kopeć - zastępca pielęgniarki oddziałowej- specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Mgr plg. Eugenia Czołomiej - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Mgr plg. Anna Perkowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Mgr plg. Anna Różycka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Mgr plg. Iwona Jurczuk - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Agata Aniśko - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Katarzyna Klej - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Joanna Kościuczuk - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Wioleta Kotuk - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Marta Organek - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Jolanta Ratyńska - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego
 • Licencjat plg. Anna Sadowska - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Ewa Artemiuk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Ewa Bierć - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Maria Kobeszko - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Janina Kondraciuk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Maria Kowejsza - specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania
 • Anna Madej - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Anna Wilczyńska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Starsza pielęgniarka Marta Lutostańska
 • Starsza pielęgniarka Marta Szymańska
 • Starsza pielęgniarka Grażyna Konopko

Poradnia Chorób Zakaźnych Dzieci

strona poradni: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-chorob-zakaznych/

tel.: +48 85 74 50 675

e-Rejestracja

Prowadzimy diagnozowanie i leczenie dzieci, w wieku od 0 do 18 roku życia, z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby zakaźnej, wymagającej leczenia w warunkach izolacji. Udzielamy konsultacji specjalistycznych innym jednostkom klinicznym UDSK. Leczymy dzieci:

 • z ostrymi zakażeniami przewodu pokarmowego o różnej etiologii,
 • z powikłaniami powszechnych chorób zakaźnych dzieci (np., ospy wietrznej, rumienia nagłego, rumienia zakaźnego, mononukleozy zakaźnej, różyczki, odry, płonicy etc.),
 • z zakażeniami pasożytniczymi (w tym toksoplazmoza wrodzona)
 • z ostrą patologią zakaźną wątroby,
 • z zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego o różnej etiologii,
 • z zakażeniami uogólnionymi (posocznica) o różnej etiologii,
 • z zakażeniami odkleszczowymi (kleszczowe zapalenie mózgu, neuroborelioza),
 • współpracujemy ze specjalistycznymi zespołami medycznymi innych klinik UDSK w zakresie interdyscyplinarnego leczenia pacjentów, ze złożonymi problemami medycznymi.

 logo UMB

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-obserwacyjno-zakazna-dzieci

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ