szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Klinika Neurologii Dziecięcej

Klinika Neurologii Dziecięcej

Kierownik:
Dr hab. n. med. Leszek Boćkowski – specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy
e-mail: leszek.bockowski@umb.edu.pl


Zastępca Kierownika Kliniki:
Dr hab. n. med. Krzysztof Sendrowski – specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy


Sekretariat: tech. anal. med. Izabela Jałosińska
e-mail: kln.neurologia@udsk.pl

Telefony: +48 85 74 50 812
Faks: +48 85 74 50 812

Pielęgniarka Oddziałowa: lic. plg. Ewa Stefańska

telefon: +48 85 74 50 809

e-mail: ewa.stefanska@udsk.pl

Lekarz dyżurny:

tel .do godz. 15:00 :+48 85 74 50 813, +48 85 74 50 814

tel. po godz. 15:00:  +48 85 74 50 817

Dyżurka lekarska : +48 85 74 50 813 ; +48 85 74 50 814

Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 815

Regulamin Kliniki

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Pracownie
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI:

 • dr hab. n. med. Leszek Boćkowski – adiunkt, specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy
 • dr hab. n. med. Joanna Śmigielska-Kuzia – adiunkt, specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dziecięcej
 • dr n. med. Monika Kłusek-Oksiuta – asystent, specjalizacja z pediatrii, w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej
Zespół lekarski:
 • dr n. med. Barbara Artemowicz – specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy
 • dr n. med. Barbara Kiryluk – specjalista pediatra, specjalista neurolog dziecięcej
 • dr n. med. Joanna Maria Dąbrowska – specjalista pediatra, specjalista neurolog dziecięcy
 • dr n. med. Beata Olchowik – specjalista rehabilitacji, specjalista neurolog dziecięcy
 • lek. med. Anna Szyszko-Szwed – specjalista pediatra, w trakcie specjalizacji
  z neurologii dziecięcej
 • dr n. med. Anna Jakubiuk-Tomaszuk – specjalista genetyki klinicznej, w trakcie specjalizacji z neurologii, konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej
Zespół pielęgniarski:
 • lic. plg. Ewa Stefańska - p. o. pielęgniarki oddziałowej, mgr pedagogiki, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i zachowawczego
 • mgr plg. Paulina Sieredzińska - z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Lucyna Hapunik - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Julita Kacejko - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Bożena Kuźmicka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Iwona Kurowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg.  Urszula Micińska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Urszula Niedźwiecka
 • mgr plg. Ewa Puczkowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa
 • pediatrycznego
 • lic. plg. Ewa Pierzchanowska
 • mgr plg. Dorota Raniewicz - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Elżbieta Szumska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Elżbieta Skorulska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Popławska Krystyna
Pozostały personel:

Psycholog: 

 • mgr Aleksander Waś - specjalista psychologii klininczej

Technicy EEG:

 • mgr tech. rad. Beata Pawelska
 • tech. rad. Maria Gawryluk

Sekretariat:

 • tech. anal. med. Izabela Jałosińska

 

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań W/w dokumenty należy zabrać na umówiona wizytę/ hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Poradnia Neurologiczna

strona kliniki: https://starastrona.udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-neurologiczna/

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00 

tel.: +48 85 74 50 585

e-Rejestracja

Pracownia Elektroencefalografii (EEG) Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej

Kierownik: dr n. med. Barbara Artemowicz – specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy

Technik: mgr tech. rad. Beata Pawelska

Tel: +48 85 74 08 87

Wykonywane Badania:

 • EEG
 • EEG we śnie
 • Video EEG

Przygotowanie do badania EEG

Pracownia Elektroencefalografii (EEG) Poradni Neurologicznej

Kierownik: Dr hab. n. med. Joanna Śmigielska-Kuzia – adiunkt, specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dziecięcej

Technik: tech. rad. Maria Gawryluk

Telefon: +48 85 74 07  80

Wykonywane Badania:

 • EEG
 • EEG we śnie
 • Video EEG

Przygotowanie do badania EEG

Pracownia Neurofizjologii Klinicznej

Kierownik: Dr hab. n. med. Leszek Boćkowski – adiunkt, specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy

Z-ca Kierownika: dr n. med. Beata Olchowikspecjalista rehabilitacji, w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej

Technik: mgr, tech. rad. Beata Pawelska

Wykonywane Badania:

 • EMG (Elektromiografia)
 • ENG (Elektroneurografia)
 • Elektrostymulacyjna próba miasteniczna
 • Próba tężyczkowa EMG
 • SEP (Somatosensoryczne potencjały wywołane)

Przygotowanie do badań

 • Wymagana jest pisemna zgoda na badanie. Nie ma konieczności specjalnego przygotowania pacjenta.

 

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci i młodzieży. Aktualnie Klinika Neurologii dysponuje 20 łóżkami o następującej strukturze:  14 łóżek dużych i 6 łóżek niemowlęcych. Rozmieszczone są na 8 salach, w tym 1 izolatka, 2 pokoje 2-łóżkowe, 5 pokoi 3 - łóżkowych.

W Klinice funkcjonuje Pracownia Elektroencefalografii wykonująca badania EEG i wideo-EEG w czuwaniu i we śnie oraz Pracownia Neurofizjologii Klinicznej wykonująca badania elektroneurograficzne przewodnictwa ruchowego i czuciowego (ENG), elektromiograficzne (EMG), elektrostymulacyjną próbę miasteniczną, próbę tężyczkową, badania somatosensorycznych potencjałów wywołanych (SEP).

Wielu naszych pacjentów po zakończeniu hospitalizacji wymaga dalszej opieki specjalistycznej, która jest realizowana w przyklinicznej Poradni Neurologicznej  dysponującej własną pracownią EEG, wykonującą badania w czuwaniu i we śnie w trybie ambulatoryjnym, niezbędne do monitorowania leczenia pacjentów z zaburzeniami napadowymi. Niektórzy pacjenci kontynuują leczenie usprawniające w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej UDSK.
Prowadzimy nowoczesną diagnostykę i leczenie dzieci z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego takimi jak: padaczka i inne zaburzenia napadowe, bóle głowy ze szczególnym uwzględnieniem migreny, stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne, choroby naczyniowe OUN, polineutropatie i inne choroby nerwowo-mięśniowe.

Prowadzimy leczenie dietą ketogenną w padaczce https://dieta-ketogenna.pl
Niemała grupę pacjentów Kliniki wymagających diagnostyki w Klinice stanowią dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem psychomotorycznym. Panel testów diagnostycznych uzupełniają badania neuroobrazowe (USG, TK i MR) wykonywane w Zakładzie Radiologii Dziecięcej UDSK oraz biochemiczne wykonywane w zakładzie Pediatrycznej Diagnostyki laboratoryjnej. Badania metaboliczne wykonywane są w Pracowniach Centrum Zdrowia dziecka i Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W zakresie diagnostyki chorób uwarunkowanych genetycznie współpracujemy z Poradnią Genetyczną MASTERMED. Oddział dysponuje dodatkowym sprzętem medycznym jak kardiomonitory, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, materace przeciwodleżynowe.

W Klinice i przyklinicznej Poradni Neurologicznej zatrudnieni są neurolodzy i pediatrzy posiadający specjalizację w zakresie neurologii dziecięcej. W zespole pracuje też:  specjalista rehabilitacji, genetyk oraz psycholog posiadający specjalizację z psychologii klinicznej i wieloletnie doświadczenie w diagnostyce zaburzeń neurorozwojowych. Ściśle współpracujemy z lekarzami rehabilitacji i fizjoterapeutami z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UDSK. W zespole pielęgniarskim zatrudnionym w Klinice pracuje wiele osób z wyższym wykształceniem, posiadających specjalizację pediatryczną.

Rodzice i opiekunowie małych pacjentów mają możliwość przebywania przez całą dobę przy łóżku chorego, współpracując z zespołem pielęgniarsko-lekarskim w procesie diagnostyczno-terapeutycznym i opiece nad dzieckiem. W Klinice funkcjonuje świetlica wyposażona w sprzęt TV, zabawki i pomoce edukacyjne. Zajęcia w świetlicy prowadzona jest w godzinach przedpołudniowych przez wykwalifikowane i doświadczone nauczycielki.
W godzinach popołudniowych realizowane są zajęcia szkolne dla dzieci wymagających dłuższej hospitalizacji w Klinice.

 logo UMB

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wnoz/klinika-neurologii-i-rehabiltacji-dzieciecej

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ