szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Cennik ewentualnych kosztów związanych z hospitalizacją

Zarządzenie Nr 31/2019 z 30.04.2019 r.

Dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego

Im. L. Zamenhofa w Białymstoku

w sprawie: zasad udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta.

(pobierz)


Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 40/2018 r.

Cennik opłat ponoszonych przez Rodziców/opiekunów prawnych w UDSK.

(pobierz)

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ